مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرم 19مالیاتی| وکیل قرادادها| وکیل معاملات

گواهی است که از طرف اداره امور اقتصادی ودارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی آنان می نماید ……………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

گواهی است که از طرف اداره امور اقتصادی ودارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی آنان می نماید که درگواهی مذکورمشخصات ملکی که ورثه قصد دریافت سند آن را بنام خود دارد باید قید شده باشد در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346باشد نیازی به مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید