مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

یکی از مصادیق قاعده نفی عسر وحرج در ادامه زندگی زوجین می باشد به گونه ای تداوم زندگی زوجین موجب ایجاد عسر وحرج برای طرفین است . البته از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق در اختیار زوج می باشد …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری یکی از مصادیق قاعده نفی عسر […]

ما در این مقاله...
امتیاز شما به این مقاله؟!

یکی از مصادیق قاعده نفی عسر وحرج در ادامه زندگی زوجین می باشد به گونه ای تداوم زندگی زوجین موجب ایجاد عسر وحرج برای طرفین است . البته از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق در اختیار زوج می باشد ………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

یکی از مصادیق قاعده نفی عسر وحرج در ادامه زندگی زوجین می باشد به گونه ای تداوم زندگی زوجین موجب ایجاد عسر وحرج برای طرفین است . البته از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق در اختیار زوج می باشد به نظر می رسد که قاعده مذکور در این مورد کاربرد ندارد از آن طرف این قاعده یکی از ابزارهای قانونی زوجه برای درخواست طلاق است به گونه ای که ماده 1130قانون مدنی بیان می دارد بروز عسر وحرج برای زوجه ازادامه زندگی زناشویی دلیل قانونی بر طلاق است .عسر وحرج درطلاق از طرف زوجه موضوعیت دارد واین امر در نزد قاضی باید احراز گردد.                                                        

 *قانونگذار در تبصره ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را بیان نموده است . احراز این مصادیق به زوجه اجازه می دهد که با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید.

مطالب مرتبط

نکاح و تعریف و انواع آن

ثبت ازدواج دائم

مواردی از ازدواج که موجب مجازات می شود

تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح

الزام به ثبت ازدواج دائم

نفقه فرزند

نفقه زن پس از مرگ همسریا طلاق همسر

آیا زوجه در عقد منقطع می تواند ادعای عسر و حرج نماید؟

نفقه پدر و مادرو اجداد|وکیل نفقه||وکیل طلاق|وکیل خوب|آدرس وکیل|وکیل پایه یک دادگستری

شرایط تعلق نفقه به اقارب|وکیل نفقه|نفقه|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری
محدوده قاعده عسر و حرج _ وکیل خانواده _ وکیل طلاق

عسر و حرج در دعاوی خانواده_ وکیل نفقه _ وکیل خانواده

 

 

امتیاز شما به این مقاله؟!

متن سربرگ خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید