مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نکات کاربردی قانون اراضى

از منظر قانونی،اراضی به سه دسته تقسیم می شوند:

1️- زمین دایر:

به زمینی گفته می شود که در آن کشت و زرع یا ساخت و ساز و نظایر آن وجود داشته و به عبارتی آباد باشد. …………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

از منظر قانونی،اراضی به سه دسته تقسیم می شوند:

1️- زمین دایر:

به زمینی گفته می شود که در آن کشت و زرع یا ساخت و ساز و نظایر آن وجود داشته و به عبارتی آباد باشد.

2️- زمین بایر:

زمینی است که قبلا آباد بوده ولی در حال حاضر فاقد ساختمان و کشت و کار و غیره بوده و معطل افتاده است.

3️- زمین موات:

زمینی است که نه در حال حاضر و نه قبلا ابنیه و کشت و زرع و آبادانی نداشته است؛مثل زمینهای کویر و امثالهم.

بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب سال 1358،مالکیت تمام کسانی که تا آن سال زمین موات داشتند لغو شده و ملک ایشان به دولت تعلق یافت؛حتی کسانی که دارای سند رسمی مالکیت بودند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید