مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون تجارت- باب سوم- شرکتهای تجارتی-فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه|وکیل حقوقی

فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه
ماده ۲۰- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: ……………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه
ماده ۲۰- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
۱- شرکت سهامی.
۲- شرکت با مسؤولیت محدود.
۳- شرکت تضامنی.
۴- شرکت مختلط غیرسهامی.
۵- شرکت مختلط سهامی.
۶- شرکت نسبی.
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف.
تذکر: مقررات شرکت سهامی در مواد ۲۱ لغایت ۹۳ قانون تجارت آمده بود و در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مقررات جدیدی در مورد شرکتهای سهامی به تصویب رید و لذا در این کتاب مقررات اخیر به جای مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت درج می گردد. ضمناً آن قسمت از مواد قانون تجارت که در مورد سایر شرکتها قابل اجراء می باشد با توجه به ماده ۲۹۹ لایحه اصلاحی مذکور در جای خود آورده شده است.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

مطالب مرتبط

یازده نکته حقوقی در مورد روابط کارگری و کارفرمایی
قانون تجارت-باب اول- تجار و معاملات تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل اول- دفاتر تجارتی|وکیل حقوقی

قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی|وکیل حقوقی

به این مقاله امتیاز دهید