مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون ثبت احوال وکارت ملی- فصل ششم – صدور شناسنامه|بهترین وکیل|آدرس وکیل

ماده ۳۵- صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)

ماده ۳۶- شناسنامه از روی دفا‌تر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد. ……………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۳۵- صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)

ماده ۳۶- شناسنامه از روی دفا‌تر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد.
۱- آرم جمهوری اسلامی ایران.
۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن.
۳- محل الصاق عکس.
۴- شماره شناسنامه.
۵- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.
۶- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.
تبصره – ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.
۷- محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (شهر / روستا).
۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.
۹- تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.
۱۰- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان، (شهر / روستا).
۱۱- نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.
۱۲- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.
۱۳- محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.
۱۴- محل توضیحات.
۱۵- محل مخصوص مهر انتخابات. (اصلاحات ۱۸/۱۰/۶۳).
تبصره ۱ – شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس‌‌ همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).
تبصره ۲- شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس‌‌ همان سال صاحب آن تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).
تبصره ۳- صدرو شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (الحاقی ۱۸/۱۰/۶۳).
تبصره ۴- به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفا‌تر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات هیچیک از ارگان‌ها و نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه ندارند. متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت (الحاقی ۱۸/۱۰/۶۳).
ماده ۳۷- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت یا اخراج تابعیت را در دفا‌تر یا اسناد مربوطه منعکس یا شناسنامه را معدوم نماید.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

مقررات شناسنامه

چگونه نام کوچک خود را تغییر دهیم ؟!

تغییر سن در شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه

قوانین تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

قانون ثبت احوال وکارت ملی- فصل پنجم – ازدواج و طلاق|بهترین وکیل|آدرس وکیل

قانون ثبت احوال وکارت ملی- فصل چهارم – ثبت وفات|بهترین وکیل|آدرس وکیل

قانون ثبت احوال وکارت ملی- فصل سوم – ثبت ولادت|بهترین وکیل|آدرس وکیل

قانون ثبت احوال وکارت ملی- فصل اول- اسناد و مدارک ثبت احوال|بهترین وکیل|آدرس وکیل

قانون ثبت احوال وکارت ملی- فصل اول- کلیات|بهترین وکیل|آدرس وکیل

پیامد‌های استفاده از شناسنامه دیگری|وکیل شناسنامه|وکیل خوب|آدرس وکیل

 

به این مقاله امتیاز دهید