مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون های پرداخت نفقه – مشاوره حقوقی

با وجود آنکه در بسیاری از قوانین تأکید بسیاری بر پرداخت نفقه شده است، اما طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مرد می تواند در صورت عدم تمکین توسط زوجه از پرداخت نفقه خودداری کند. تعریف های گوناگون از تمکین وجود دارد به صورتی که در بسیاری از موارد دعوی، مرد به راحتی می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.

صدای وکیل مشاوره رایگان حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

 

قانون های پرداخت نفقه – مشاوره حقوقی

 

 

با وجود آنکه در بسیاری از قوانین تأکید بسیاری بر پرداخت نفقه شده است، اما طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مرد می تواند در صورت عدم تمکین توسط زوجه از پرداخت نفقه خودداری کند. تعریف های گوناگون از تمکین وجود دارد به صورتی که در بسیاری از موارد دعوی، مرد به راحتی می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.
ولی قبل از آن باید متوجه شرایطی که مکلف به نمکین می باشد را مرور کنیم.
یکی از مسلم ترین موارد تمکین، تأمین تمام نیازهای شرعی مرد توسط زن است که این مفهموم از موارد بیماری و مغایر با شئون اخلاقی و ضد سلامت روحی و جسمانی فرد مستثنی است. در مفهوم دیگر، زن در صورتی مرد را تمکین می کند که پس از جاری شدن عقد در محل اقامت شوهر زندگی کند و در غیر اینصورت حق دریافت نفقه را ندارد. در این مورد زوجه می تواند در شرایط ضمن عقد به حق دریافت نفقه در صورت اقامت در محل دیگری غیر از منزل شوهر اشاره کند. بنابر مفهوم فوق، در صورتی که زن منزل شوهر را بدون هیچ دلیلی و بدون اجازه شوهر ترک کند، مرد می تواند از پرداخت نفقه سر باز زند و هیچ گونه وجهی به زن ندهد.

بررسی نفقه همسر و اقارب
در برخی موارد مرد بدون داشتن هیچ دلیل قابل توجیهی از پرداخت نفقه خودداری می کند. بنابر طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، صراحتاً به جرم ترک انفاق زوجه توسط زوج اشاره نموده و بیان شده: “هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید”. در اصل در اینجا مفهوم ترک انفاق کیفری مطرح می شود.
در موارد ترک انفاق از سوی مرد، زن می تواند دادخواست طلب نفقه خود را به دادگاه ارائه نماید. وی دراین صورت می تواند شوهر را به پرداخت نفقه گذشته ملزم نماید، اموال شوهر را توقیف و یا درخواست طلاق نماید.

 

 

مشاوره حقوقی طلاق – ازدواج – مهریه صدای وکیل + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

به این مقاله امتیاز دهید