مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قتل زن توسط مرد|وکیل جنایی|وکیل قتل|وکیل جنایت

هرگاه زنی توسط مردی کشته شود این سؤال پیش می‌آید که در صورت اثبات قتل مجازات چگونه بر مرد اعمال می‌شود. برای پاسخ به این سؤال بایستی موارد قتل عمد را از قتل غیر عمد جدا کرد.
درخصوص قتل غیر عمد از حیث جنبه عمومی جرم فرقی بین زن و مرد وجود ندارد پس اگر در حادثه رانندگی مقتول زن و راننده مقصر مرد باشد مطابق مجازات قانونی او ۶ماه تا ۳ سال حبس است یعنی اگر مقتول این حادثه یک مرد بود نیز چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد. …………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

هرگاه زنی توسط مردی کشته شود این سؤال پیش می‌آید که در صورت اثبات قتل مجازات چگونه بر مرد اعمال می‌شود. برای پاسخ به این سؤال بایستی موارد قتل عمد را از قتل غیر عمد جدا کرد.
درخصوص قتل غیر عمد از حیث جنبه عمومی جرم فرقی بین زن و مرد وجود ندارد پس اگر در حادثه رانندگی مقتول زن و راننده مقصر مرد باشد مطابق مجازات قانونی او ۶ماه تا ۳ سال حبس است یعنی اگر مقتول این حادثه یک مرد بود نیز چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد.
اما از حیث دیه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد یعنی در همین مثال بالا دیه‌ای که راننده مقصر باید به اولیای دم زن بدهد نصف دیه کامل یک مرد است بنابراین در این حالت راننده مقصر باید معادل بهای ۵۰ نفر شتر به اولیای دم زن بپردازد.
پرسش: آیا دیه زن همیشه نصف دیه مرد است؟
پاسخ: دیه زن و مرد تا هنگامی که مقدار دیه به یک‌سوم دیه کامل برسد مساوی است و چنانچه یک‌سوم و یا بیش از یک‌سوم دیه باشد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.
پرسش: اگر قتل زن در یکی از ماههای حرام صورت گیرد (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) آیا همانند قتل مرد به مقدار دیه افزوده می‌شود؟
پاسخ: از این حیث فرقی میان زن و مرد نیست و اگر قتل در یکی از ماههای حرام صورت پذیرد یک‌سوم به نوع دیه انتخاب شده افزوده می‌شود پس در مثال بالا اگر قتل غیر عمد زن ناشی از حادثه رانندگی در یکی از ۴ماه حرام باشد راننده مقصر علاوه بر پرداخت بهای ۵۰ نفر شتر یک‌سوم از دیه مزبور را باید به اضافه آن به ورثه مقتول بپردازد.
پرسش: در مورد قتل عمد چطور؟
پاسخ: اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص می‌شود اما اولیای دم زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت.
پرسش: تا چه زمانی فرد محکوم به قصاص باید در بازداشت به سر برد؟
پاسخ: تا ورثه زن مقتول دیه را به او بپردازند. در این حالت معمولاً واحد اجرای احکام دادگستری به متقاضیان قصاص مهلت می‌دهد تا یک‌دوم دیه به قاتل پرداخت شود زیرا در غیر این صورت امکان اجرای حکم فراهم نخواهد بود و اگر این مدت به نسبت طولانی شود واحد اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها را برای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار مناسب دیگر به دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت می‌فرستند تا قرار مناسب صادر شود.
پرسش: اگر قاتل مرد مسلمان باشد و مقتول زن غیرمسلمان باشد آیا قصاص صورت می‌گیرد؟
پاسخ: خیر. مرد مسلمان به خاطر قتل مرد یا زن غیرمسلمان قصاص نمی‌شود ولی برابر قانون هرگاه کسی مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه عمل او نظم جامعه را بر هم نزند (که در غالب موارد چنین است) دادگاه مرتکب را به حبس از ۳سال محکوم خواهد کرد.
پرسش: اگر قاتل و مقتول غیرمسلمان باشند چطور؟
پاسخ: اگر فرد غیرمسلمان فرد غیرمسلمان دیگری را بکشد اگر چه از دو دین مختلف باشند قاتل قصاص خواهد شد و چنانچه مقتول زن باشد اولیای دم او باید قبل از قصاص نصف دیه را به قاتل بپردازد.
پرسش: درخصوص قصاص اعضای بدن حکم زن و مرد چگونه است؟
پاسخ: در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضوی یا جرمی که به زن وارد می‌کند به قصاص عضو مانند آن محکوم خواهد شد البته اگر دیه عضوی که ناقص شده یک‌سوم یا بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد پرداخته باشد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قتل غیر عمد

تعریف قانونی قتل|وکیل مدافع قاتل|وکیل قتل|بهترین وکیل|مشاوره حقوقی قتل

انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه|وکیل قتل|وکیل مدافع مقتول|وکیل مدافع قاتل|بهترین وکیل

ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه|وکیل قتل|دعاوی قتل|مشاوره با وکیل قتل|وکیل جنایی

به این مقاله امتیاز دهید