مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قرارداد های ساخت – بهره برداری – واگذاری| وکیل قراردادها

دستگاه های دولتی و خصوصی درخصوص انعقاد قراردادهای خود به این صورت که مثلا زمین و امتیاز اولیه متعلق به یک طرف قرارداد و ساخت و تجهیزات متعلق به طرف دیگر باشد در نام گذاری این قرارداد دچار اشتباه شده و بعضا شاهدیم که این موضوع تحت عنوان قرارداد اجاره تنظیم شده حال آنکه در حقوق اروپایی این قرارداد ها عنوان و شرایط خاص خود را دارند که در ذیل به بررسی اجمالی این قرارداد ها می پردازیم : . برای مشاوره بیشتر می‌توانید با وکیل قرارداد در ارتباط باشید 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

دستگاه های دولتی و خصوصی درخصوص انعقاد قراردادهای خود به این صورت که مثلا زمین و امتیاز اولیه متعلق به یک طرف قرارداد و ساخت و تجهیزات متعلق به طرف دیگر باشد در نام گذاری این قرارداد دچار اشتباه شده و بعضا شاهدیم که این موضوع تحت عنوان قرارداد اجاره تنظیم شده حال آنکه در حقوق اروپایی این قرارداد ها عنوان و شرایط خاص خود را دارند که در ذیل به بررسی اجمالی این قرارداد ها می پردازیم :

الف قرارداد BOT   که اختصار کلمات : build  بساز یا ایجاد کن / operate   بهره برداری کن / transfer   انتقال بده  : قرارداد بوت قراردادی است که شرکت سرمایه گذار براساس آن قرارداد ، پروژه را اجرا و ایجاد می کند و پس از ساخت حق دارد از آن بهره برداری کند . ولی با انقضاء موعد مقرر می بایست کل تاسیسات و شرکت مربوط را بدون دریافت مبلغی به دولت یا آن شرکت طرف قرارداد واگذار کند . نمونه این قرارداد ها در ایران قرارداد ساخت نیروگاه به روش بوت است که بطور مثال نیروگاه فارس که دارای 6 واحد گازی است که توسط یک شرکت ساخته شده با حق بهره برداری مثلا 10 ساله که پس از انقضاء این مدت به شرکت توانیر واگذار خواهد شد . درحال حاضر در ایران وزرات نیرو در استفاده از این قراردادها پیشگام محسوب می شود . بطور مثال شرکتی با ساخت کارخانه کنسروسازی در درون یک کشتی و کسب مجوز ماهی گیری و فروش ان در بازار به مدت 5 سال ، پس از انقضاء مدت مزبور کارخانه مذکور با تجهیزات را در مقابل انتفاعی که از صید ماهی و فروش آن بدست آورده به دولت واگذار می کند   .

ب قرارداد  BOO  که اختصار کلمات : build  بساز یا ایجاد کن / own  تملک کن یا دراختیار بگیر / operate   بهره برداری کن : در قرارداد بوو شرکت سرمایه گذار ، پروژه یا کارخانه ای را می سازد و خودش هم آن را تملک و بهره برداری می کند و هیچ واگذاری درکار نخواهد بود . که این نوع قرارداد ها با فرایند آزادسازی اقتصادی در کشورهای اروپایی مطرح است .

ج –  قرارداد  BTO  که اختصار کلمات : build  بساز یا ایجاد کن / transfer   انتقال بده  / operate   بهره برداری کن :   در قرارداد بی تی او شرکت سرمایه گذار پروژه ای را با سرمایه خود اجرا می کند و از همان ابتدای پروژه مالکیت آنرا منتقل می کند و حق تملک و تصاحب ندارد و شرکت سرمایه گذار تنها حق بهره برداری از آن را تا مدت معینی عهده دار می باشد و از این طریق شرکت برگشت سرمایه های خود را با برگشت سودی قابل قبول تامین می کند .

د –  قرارداد  BT  که اختصار کلمات : build  بساز یا ایجاد کن / transfer   انتقال بده  : در اقرارداد بی تی شرکت سرمایه گذار به هزینه خود پروژه یا کارخانه ای را می سازد و به دولت یا طرف قرارداد واگذار می کند و هیچ ادعایی در مورد بهره برداری از آن پروژه و برگشت سود خود ندارد اما این حق را برای خودش محفوظ می داند که درعوض خدماتش ، امتیاز درآمدزایی را کسب کند به شرطی که این امتیاز جزء امتیازات زیربنایی و زیرساختی آن کشور نباشد و منع قانون اساسی هم نداشته باد . مثلا شرکتی آلمانی در ایران نیروگاهی را می سازد و منتقل می کند و درعوضش یک امتیاز  مثل تلفن همراه را دریافت می دارد .    

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب حقوقی

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت|وکیل قراردادها|وکیل خوب|وکیل با تجربه|وکیل دادگستری

عقد کفالت|وکیل عقد قرارداد|وکیل قرارداد|وکیل معاملات|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

عقد صلح|وکیل قرارداد|وکیل عقد قرارداد|وکیل قراردادها|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

عقد هبه در قانون مدنی|وکیل قراردادها||وکیل معاملات|وکیل خوب|آدرس وکیل

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت|دعوی ابطال|وکیل قرادادها|وکیل قرارداد|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

در هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل قراردادها

نکات مهم تنظیم قراردادها|وکیل قرارداد|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل خوب

نمونه قرارداد خرید زمین|وکیل قراردادها|وکیل قرارداد|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

معایب قراردادهای سنجشی|وکیل قرارداد|قراردادحقوقی|انواع قرارداد|وکیل خوب

تنظیم قراردادهای مالکیت فکری|قرارداد|وکیل قراردادها

موارد انقضای مدت دلالی

حقوق و اجرت دلال

قرارداد دلالی

اقسام دلالی

مسئولیت و وظایف دلال

اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

به این مقاله امتیاز دهید