مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قواعد تقسیم ارث در حقوق

تقسیم ارث

قوانین وراثتی در طول زمان های مختلف دچار تغییرات زیادی شده و در جوامع مختلف تابع قوانین حاکم بر آن جامعه خواهد بود

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

انتقال اموال ارثی شرایط و قواعدی دارد که به طور کل باید در تمام موارد موروثی رعایت گردد اما قواعد تقسیم ارث در حقوق چیست.
تقسیم ارث در حقوق
در رابطه با تقسیم ارث در حقوق می توان عنوان نمود که قاعده اساسی که در تمام موارد وراثتی وجود دارد اینست که حتما باید صاحب اموال فوت کرده باشد بنابراین اگر فردی ناپدید گردد و نتوان مرگ وی را اثبات کرد نمی توان اموال وی را ارثیه نامید و اقدام به تقسیم کرد دوم اینکه کسی که جز وراث می باشد باید حتما در هنگام فوت متوفی در قید حیات باشد و اگر قبل از متوفی فوت کرده باشد دیگر جزء وراث نخواهد بود سوم اموالی از متوفی باقی مانده باشد تا بتوان آنها را تقسیم کرد.

در قوانین حقوقی ایران مواردی نیز مانع از این می شود که فرد جزء وراث محسوب گردد و این موارد قابل اعتراض نیز نمی باشند البته این عوامل باید به اثبات برسند و اگر شکی در این موارد وجود داشته باشد آن فرد جزء وراث محسوب خواهد گردید این موانع که در قانون مدنی از آنها یاد شده عبارتند از :

  • کفر: فرد کافر از مسلمان ارث نمی برد اما مسلمان از کافر ارث خواهد برد
  • قتل: اگر کسی به ناحق دیگری را به قتل برساند دیگر از او ارث نخواهد برد
  • برده بودن: اگر کسی برده دیگری باشد از صاحب خود ارث نخواهد برد
  • لعان: اگر مروی زن خود را به زنا متهم کند و فرزند وی را نفی کند زن و شوهر از هم ارث نخواهند برد و آن فرزند نیز جزء وراث پدرش نخواهد بود و پدر نیز از او ارث نمیبرد
  • زنا : فرزندی که از راه نامشروع و زنا متولد شود از پدر و مادر خود ارث نمی برد و پدر و مادرش و نزدیکان او نیز در زمره وراث او محسوب نمی گردند.

سبب و نسب در حقوق
طبق قانون دو امر نسب و سبب باعث می گردد تا افراد از متوفی ارث ببرند نسب که از رابطه خونی با متوفی ایجاد می گردد و طبق طبقات سه گانه که طبق نزدیکی به متوفی ایجاد می شود افراد طبقه بندی می شوند و وجود افراد هر طبقه افراد طبقه بعد را از ارث محروم می کند مگر آنکه هیچ فردی از طبقه قبل باقی نمانده باشد ، سبب که از راه ازدواج موجب می گردد تا هر یک از زوجین از اموال همسر خود که در حین فوت دیگری در قید حیات باشد ارث ببرد.

طبق قانون اگر تمام دلایلی که باعث ارث رسیدن به وراث می شود فقط شامل یک نفر باشد وی از تمام جهات ارث خواهد برد مگر آنکه یکی از مواردی که مانع به ارث رسیدن می شود در آن فرد وجود داشته باشد.

از لحاظ حقوقی هیچ کدام از وراث حق محروم کردن دیگر وراث از ارث را ندارد و اگر چنین کاری انجام گیرد فرد مورد نظر می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست ابطال تقسیم غلط ارث را ارائه دهد.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید