مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قوانین تقسیم ارث در ایران

قوانین تقسیم ارث

قوانین کشور ایران که برگرفته از قرآن و سنت است و تاثیر عرف جامعه بر آنها نیز مشهود است مسائل مربوط به اشخاص و روابط آنها را در جامعه مشخص می کند

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

اما اینکه آیا این قوانین به طور کل توسط افراد جامعه اعمال می شود ادعایی می باشد که اثبات آن نیازمند تامل بیشتری در این مسائل می باشد اما تقسیم ارث در ایران تحت چه قانونی انجام می گیرد.

تقسیم ارث در ایران

در رابطه با تقسیم ارث در ایران می توان گفت که اجرا شدن قوانین بیشتر از آنکه به ذات قوانین مربوط باشد بیشتر مربوط به مجریانی می باشد که وظیفه آنها اجرای صحیح این قوانین می باشد و قوانین وراثتی کشور ما که در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی شده است برگرفته از کتاب قرآن و عرف هایی می باشد که در بین مردم رواج دارد.

در قانون ایران دو دلیل نسب و سبب باعث ارث بردن وراث از متوفی می گردد نسب که رابطه خونی و خویشاوندی بین متوفی و وراث می باشد و سبب که به علت ازدواج برای همسران ایجاد میگردد .

در قانون مدنی ایران بر لزوم ارث دادن به زنان تاکید شده است و به مجرد آنکه پیمان زناشویی بین همسران ایجاد گردد آنها در اموال همسر شریک شناخته می شوند .

طبق ماده ۹۴۳ قانون مدنی هر گاه ازدواج همسران به طلاق و جدایی منجر شود فقط تا پایان زمان عده حق ارث پابرجا می ماند و پس از آن همسران از هم دیگر ارثی نخواهند برد.

قانون ایران تقسیم ارث را بعد از اخذ گواهی انحصار ورثه قانونی میداند به شرط پرداخت مالیات و پرداخت دیون متوفی و پس از آن سهم الارث هر وراث طبق طبقات سه گانه مشخص و پرداخت می گردد.

قوانین ناظر بر تقسیم ارث در ایران

مسئله تقسیم ارث امروزه به خاطر پیچیدگی های آن و البته اختلاف وراث باعث شده که به موضوعی تبدیل گردد که در جامعه نقش پررنگی در روابط آنها داشته باشد زیرا مسلما کسی حاضر نخواهد بود حقش توسط دیگران پایمال گردد.

تقسیم ارث در ایران با توجه و تکیه بر قوانین دینی و شرعی انجام می گردد و قوانین تقسیم ارث از موازین شرعی پیروی می کنند البته عرف جامعه تاثیر خود بر این قوانین را نیز خواهد داشت.

طبق قوانین تقسیم ارث در ایران زن و مرد در هر طبقه ای از وراث که قرار داشته باشند به جز مواردی استثنایی مرد دو برابر زن ارث خواهد برد و قانون دلیل این کار را مسئولیت بیشتر مرد در زندگی می داند.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

 
به این مقاله امتیاز دهید