مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قوانین مطالبه ثمن معامله | دعاوی ملکی

 قرارداد فروش ملک، قراردادی لازم می باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد، غیر از موارد استثنایی، حق برهم زدن معامله و عدم انجام تعهدات و وظایف خویش را ندارد. یکی از وظایف مهم خریدار ، پرداخت ثمن معامله می باشد معمولاً در قراردادهای فروش ملک،برای دریافت مشاوره رایگان با وکیل ملکی ما در ارتباط باشید.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – دعاوی ملکی – وکیل دعاوی ملکی

مقرر می گردد که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر توسط خریدار، قرارداد فروش ملک از سوی فروشنده قابل فسخ است. در این صورت اگر فروشنده قصد فسخ معامله را نداشته باشد و همچنین در موردی که حق فسخ برای فروشنده پیش‌بینی نشده است فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه، دادخواست مطالبه ثمن معامله را تقدیم نماید و برای تاخیر در پرداخت ثمن معامله، تقاضای خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نیز نماید. دعوای مطالبه ثمن معامله دعوایی مالی است و بر مبنای مبلغ درخواستی، هزینه دادرسی واریز می گردد. البته نهایتا خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله حق الوکاله وکیل و غیره در حق خواهان می‌شود. این دعوا از دعاوی مهم و شایع مراجع دادگستری است. در خصوص مرجع صالح به رسیدگی باید گفت اولا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله می باشد. ثانیا در صورتی که مبلغ مورد مطالبه۲۰ میلیون تومان و کمتر باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و اگر بالای ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد. دادگاه پس از رسیدگی به دعوا و دفاعیات و مدارک طرفین، اقدام به صدور رای می نماید. یکی از موارد مهمی که در دعوای مطالبه ثمن معامله می بایست مدنظر قرار گیرد این است که موعد پرداخت ثمن معامله فرا رسیده باشد و در صورتی که پرداخت ثمن معامله مشروط به شرط خاصی باشد، شرط مذکور تحقق یافته باشد. در غیر این صورت اگر موعد پرداخت فرا نرسیده باشد و شرط مذکور محقق نشده باشد، دعوای مطالبه ثمن معامله از سوی دادگاه رد می شود. دعاوی مرتبط با امور ملکی که دعوای مطالبه ثمن معامله ملکی نیز جزئی از آن است از پرونده‌های مبتلا به دستگاه قضایی می باشد و به مانند هر کاری نیاز به متخصص خود یعنی وکیل دعاوی ملکی دارد که در امور ملکی دارای تبحر میباشد. وکیل ملکی با تسلط بر قوانین و رویه قضایی مربوط به امور ملکی می‌تواند یاری‌رسان موکل خویش در دعوای ملکی باشد.

مشاوره با وکیل دعاوی ملکی + 02166567311

4/5 - (1 امتیاز)