مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قوانین نفقه زوجه – مشاوره حقوقی

در بیشتر مواقع زمانی که لفظ نفقه را می شنویم، پرداخت هزینه های منزل و زوجه در زندگی از سمت شوهر به زن در ذهنمان نقش می بندد. ولی در اصل معنای لغوی نفقه به هرچه انفاق می شود یا صرف هزینه زندگی می شود گفته می شود. در قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۷ تعریف درست و معتبری از نفقه ارائه گردیده است. به طور کلی نفقه را به سه دسته نفقه زوجه، نفقه نزدیکان (خویشان نسبی مانند فرزندان، نوادگان و والدین ) و نفقه زندانی تقسیم می شود.

صدای وکیل مشاوره رایگان حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

 

نفقه اقارب چیست؟ – مشاوره حقوقی

 

 

در بیشتر مواقع زمانی که لفظ نفقه را می شنویم، پرداخت هزینه های منزل و زوجه در زندگی از سمت شوهر به زن در ذهنمان نقش می بندد. ولی در اصل معنای لغوی نفقه به هرچه انفاق می شود یا صرف هزینه زندگی می شود گفته می شود. در قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۷ تعریف درست و معتبری از نفقه ارائه گردیده است. به طور کلی نفقه را به سه دسته نفقه زوجه، نفقه نزدیکان (خویشان نسبی مانند فرزندان، نوادگان و والدین ) و نفقه زندانی تقسیم می شود.

نفقه زوجه
در فرهنگ و جامعه ی ایران این رسم موجود است که، مرد وظیفه تأمین معاش و تمکین مالی خانواده را دارد. به همین منظور وظیفه پرداخت نفقه، که شامل تأمین کردن نیازهای طبیعی زن از جمله مسکن، لباس، خوراک، هزینه های درمانی و لوازم زندگی بر عهده ی مرد گذاشته شده است. با وجود قوانین واضح و مشخص در این زمینه، باز هم بسیاری از مسائل مطرح شده در دادگاه مرتبط با موضوع خواستن نفقه و پرداخت نفقه شکل می گیرد.

ولی سوالی که ذهن را مشغول می سازد این موضوع است که مبلغ تعیین شده برای مهریه چه مقدار است؟!
تا این زمان قوانین موجود در مورد حمایت از خانواده هیچ مبلغ دقیقی را برای نفقه تعیین نکرده اند و میزان نفقه را بر اساس وضعیت اقتصادی روز جامعه و امکانات زندگی زوجین و نیازهای معمول وضعیت زن دانسته اند.

 

در بیشتر مواقع زمانی که لفظ نفقه را می شنویم، پرداخت هزینه های منزل و زوجه در زندگی از سمت شوهر به زن در ذهنمان نقش می بندد. ولی در اصل معنای لغوی نفقه به هرچه انفاق می شود یا صرف هزینه زندگی می شود گفته می شود. در قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۷ تعریف درست و معتبری از نفقه ارائه گردیده است. به طور کلی نفقه را به سه دسته نفقه زوجه، نفقه نزدیکان (خویشان نسبی مانند فرزندان، نوادگان و والدین ) و نفقه زندانی تقسیم می شود.

نفقه زوجه
در فرهنگ و جامعه ی ایران این رسم موجود است که، مرد وظیفه تأمین معاش و تمکین مالی خانواده را دارد. به همین منظور وظیفه پرداخت نفقه، که شامل تأمین کردن نیازهای طبیعی زن از جمله مسکن، لباس، خوراک، هزینه های درمانی و لوازم زندگی بر عهده ی مرد گذاشته شده است. با وجود قوانین واضح و مشخص در این زمینه، باز هم بسیاری از مسائل مطرح شده در دادگاه مرتبط با موضوع خواستن نفقه و پرداخت نفقه شکل می گیرد.

ولی سوالی که ذهن را مشغول می سازد این موضوع است که مبلغ تعیین شده برای مهریه چه مقدار است؟!
تا این زمان قوانین موجود در مورد حمایت از خانواده هیچ مبلغ دقیقی را برای نفقه تعیین نکرده اند و میزان نفقه را بر اساس وضعیت اقتصادی روز جامعه و امکانات زندگی زوجین و نیازهای معمول وضعیت زن دانسته اند.

 

مشاوره حقوقی طلاق – ازدواج – مهریه صدای وکیل + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

به این مقاله امتیاز دهید