مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مجازات مجرمان ضرب و جرح

چرا با گذشت شاکی خصوصی باز حکم عمومی اجرا می گردد؟

در جرایمی مانند ضرب و جرح، علاوه بر جنبه خصوصی، این جرم دارای جنبه عمومی نیز بوده و از ناحیه ارتکاب آن ضرر و زیانی به جامعه می رسد. به همین دلیل است که حتی با گذشت شاکی خصوصی از شکایت خود، اجرای جنبه عمومی مجازات به قوت خود باقی می ماند. اگر جرم ……………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

چرا با گذشت شاکی خصوصی باز حکم عمومی اجرا می گردد؟

در جرایمی مانند ضرب و جرح، علاوه بر جنبه خصوصی، این جرم دارای جنبه عمومی نیز بوده و از ناحیه ارتکاب آن ضرر و زیانی به جامعه می رسد. به همین دلیل است که حتی با گذشت شاکی خصوصی از شکایت خود، اجرای جنبه عمومی مجازات به قوت خود باقی می ماند. اگر جرم جنبه عمومی هم داشته باشد و حبس بیش از ?? روز به آن تعلق گیرد، این مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و متهم یا محکوم علیه که حکم قطعی علیه او صادر شده، باید تحمل کیفر کند.

آیا مجازات تخفیف هم دارد ؟

در فصل دوم از قانون مجازات اسلامی و در ماده ?? همان قانون بصراحت اعلام شده که دادگاه می تواند در صورت احراز «جهات مخففه»، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند که مناسب حال متهم باشد. یک وکیل دادگستری در توصیف این «جهات مخففه» می گوید: گـذشـت شـاکـی یـا مـدعـی خـصوصی، اظهارات و راهنمایی های موثر متهم در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد می تواند سبب تخفیف مجازات شود. این وکیل دادگستری در توصیف برخی موارد تخفیف مجازات می گوید: در زمینه وضع خاص متهم یا سابقه او می توان به فردی اشاره کرد که مثلا سال ها مدیر یک دبیرستان یا مدرسه بوده و فردی متشخص به نظر می رسد. او ممکن است در یک دعوای خانوادگی آسیبی به همسر خود رسانده باشد. در چـنـیـن شرایطی حسن شهرت اجـتـمـاعـی او و ایـن کـه نـاخـواسته مرتکب جرم شده، می تواند از سوی دادگــاه بــه عـامـلـی بـرای تـخـفـیـف مجازات تبدیل شود. اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن نیز به این معنی است که مثلا فردی که همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده، پس از این دعوا همسرش را برای مداوا به بیمارستان می برد، این مساله در تخفیف جرم از نظر دادگاه مهم است. در مورد گذشت شاکی نیز این اتفاق تنها زمانی می تواند بیفتد که مرتکب جرم به خاطر دلجویی یا اخذ رضایت مجنی علیه، اقدامی کند که شاکی نسبت به مرتکب اعلام گذشت نماید. در مورد اوضاع و احوالی که متهم مرتکب جرم شده نیز این سوال مطرح است که «آیا حالتی که سبب وقوع جرم شده می تواند در تخفیف موثر باشد؟» پاسخ این وکیل دادگستری به این سوال این گونه است: مطابق پیش بینی قانونگذار در باب تخفیف مجازات، گاهی رفتار و حرکات یا شعائر یا اعمال شاکی به اندازه ای تحریک آمیز هست که مرتکب را در واقع برای ارتکاب جرم برمی انگیزد. ممکن است این جرم در شرایطی صورت گیرد که هدف متهم از عمل مجرمانه، دفاع از شرافت خود باشد که این موضوع می تواند باعث شود تا قاضی رسیدگی کننده در تعیین مجازات نهایی برای متهم تخفیف قائل شود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

تعلیق در مجازات

زندانی وآزادی مشروط در اثر ضرب و جرح[/block]

3/5 - (1 امتیاز)