مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مجازات چک کیفری|وکیل چک|وکیل چک برگشتی|وکیل چک بلامحل

مطلبق قانون صدور چک بلامحل و بر طبق ماده 7 اصلاحی 1382/6/2 برای مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال تا 6 ماه حبس برای ده میلیون تا پنجاه مییلیون ریال ، 6 ماه تا یکسال حبس و بیشتر از پنجاه میلیون ریال را ………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

مطلبق قانون صدور چک بلامحل و بر طبق ماده 7 اصلاحی 1382/6/2 برای مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال تا 6 ماه حبس برای ده میلیون تا پنجاه مییلیون ریال ، 6 ماه تا یکسال حبس و بیشتر از پنجاه میلیون ریال را از یکسال تا دو سال به علاوه ممنوعیت داشتن از دسته چک به مدت 2 سال حبس و معادل یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق وصندوق دولت تعیین می شود .

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

نواع چک در قانون تجارت|وکیل چک|وکیل با تجربه|وکیل چک برگشتی

قوانین چک بلا محل

مراحل و اقدامات لازم جهت شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل

سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی|وکیل چک برگشتی|وکیل چک|وکیل چک بلامحل

به این مقاله امتیاز دهید