مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدارک لازم جهت اخذ گواهی حصر وراثت|وکیل ارث|وکیل پایه یک دادگستری

که نمونه فرم آن را برحسب آنکه ورثه طبقه اول ودوم باشند میبایست از دادگاه اخذ گردد و سپس چند نفر از شهود که میتواند اقوام وآشنایان باشد به دفترخانه اسناد  رسمی  ببریدوگواهی بدهند که ورثه متوفی چه کسانی هستند …………………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

1.استشهادیه محلی:

که نمونه فرم آن را برحسب آنکه ورثه طبقه اول ودوم باشند میبایست از دادگاه اخذ گردد و سپس چند نفر از شهود که میتواند اقوام وآشنایان باشد به دفترخانه اسناد  رسمی  ببریدوگواهی بدهند که ورثه متوفی چه کسانی هستند

2.اظهارنامه مالیاتی :

به اداره مالیات محل اقامت متوفی مراجعت نمایید وبا اخذ فرم اظهارنامه ،لیست اموال متوفی  راتعین و معرفی نمایید

3.گواهی فوت

4.فتوکپی شناسنامه ورثه ومتوفی

5:کپی عقدنامه وسندنکاحیه

نکته1:هریک از ورثه به تنهایی و بدون همکاری سایر ورثه، شخصا میتوانند، از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را نمایند

نکته 2:در صورتی که سایر ورثه همکاری ننمایند و مدارک لازمه فوق را در اختیار شما قرار ندهند ،میتوانید از شورای حل اختلاف بخواهید مدارک فوق را استعلام نمایند

نکته 3: به دو صورت صادر می شود ، 1- زیر سه میلیون تومان 2- بالای سه میلیون تومان

که زیر سه میلیون تومان به مدت یک هفته که در گواهی حصر وراثت  نیاز به یک هفته زمان جهت صدور آن می باشد و بالای سه میلیون تومان  با توجه به اینکه می بایست آگهی گردد چند ماه زمان می برد تا صادر گردد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید