مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

– مراحل ثبت نرم افزار به عنوان اثر|ثبت اثر|وکیل ثبت|وکیل خوب

شما می توانید انجام امور ثبت نرم افزار برای اخذ گواهی ثبت و محافظت از حقوق معنوی و مادی آن را به اعضای این دفتر حقوقی واگذار نمایید. به منظور دریافت تاییدیه فنی نرم افزار برای ثبت نرم افزار تحت حمایت قانون حمایت از مولفان و مصنفان و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می بایست مراحل زیر طی شود………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

شما می توانید انجام امور ثبت نرم افزار برای اخذ گواهی ثبت و محافظت از حقوق معنوی و مادی آن را به اعضای این دفتر حقوقی واگذار نمایید. به منظور دریافت تاییدیه فنی نرم افزار برای ثبت نرم افزار تحت حمایت قانون حمایت از مولفان و مصنفان و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می بایست مراحل زیر طی شود.

الف.اقدامات متقاضی:

1 تکمیل فرم ثبت مشخصات نرم افزار

– مشخصات مالک/مالکین (حقیقی/حقوقی) مندرج در فرم ثبت مشخصات نرم افزار نباید مغایرتی با فرم اقرارنامه و تعهدنامه داشته باشد.

– در هر مرحله از تکمیل فرم ثبت مشخصات نرم افزار، پس از ورود اطلاعات کلید ثبت زده شود.

– پس از تایید نهایی اطلاعات، کد پیگیری از سیستم صادر خواهد شد. در تمامی مراحل در حفظ کدپیگیری خود کوشا باشید.

2- ارسال اصل مدارک درخواستی پس از تایید اولیه فرم ثبت مشخصات نرم افزار

ب. اقدامات دبیرخانه شورا:

1- بررسی مدارک ارسالی

2- استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارسال یک نسخه نرم افزار به آن وزارت (موضوع ماده 11 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده 25 آئین نامه قانون مذکور)

3- بررسی فنی نرم افزار

4- صدور گواهی تاییدیه فنی (در صورت تایید فنی نرم افزار)

توجه 1: چنانچه پاسخ استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منفی باشد، تاییدیه فنی برای نرم افزار صادرنمی شود و اطلاع رسانی این موضوع به متقاضی از طریق سیستم انجام می پذیرد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید