مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت کدام است؟

برای شکایت از کسی که مال شما را به سرقت برده باید به کلانتری محل وقوع جرم و یا دادسرایی که در آن محل واقع شده است مراجعه کنید. در واقع مرجع صالح رسیدگی به جرایم با توجه به محل وقوع جرم مشخص می شود

برای شکایت از کسی که مال شما را به سرقت برده باید به کلانتری محل وقوع جرم و یا دادسرایی که در آن محل واقع شده است مراجعه کنید. در واقع مرجع صالح رسیدگی به جرایم با توجه به محل وقوع جرم مشخص می شود. برای شروع دعوای کیفری باید شکایت خود را به صورت کتبی به کلانتری تحویل دهید. در این شکایت نامه نام خود به عنوان شاکی و نام متهم در صورتی که او را می شناسید ذکر می کنید و بیان می کنید که به چه دلیل از او شکایت دارید و در واقع چه جرمی برعلیه شما انجام شده است.
 
 سرقت از آن جرم هایی است که شاید از ابتدای ورود انسان به کره خاکی گریبانگیر جامعه بشری بوده است. فقر، عوامل اجتماعی، زیاده خواهی و بیهویتی را از عوامل ازدیاد این جرم در جوامع بیان کرده اند. اما دلیل سرقت هرچه که باشد بهانه ای موجه برای ارتکاب آن نیست و قانون ایران نیز به شدت با آن برخورد کرده است. اگر شما قربانی جرم سرقت هستید و می خواهید از مراحل قضایی پیگیری آن آگاه باشید ما را در این مطلب که به صورت گام به گام مراحل را به شما نشان داده است دنبال کنید.
 

گام اول: تشخیص مرجع صالح

برای شکایت از کسی که مال شما را به سرقت برده باید به کلانتری محل وقوع جرم و یا دادسرایی که در آن محل واقع شده است مراجعه کنید. در واقع مرجع صالح رسیدگی به جرایم با توجه به محل وقوع جرم مشخص می شود.

 

گام دوم: ارائه شکایت نامه و انجام تحقیقات مقدماتی

برای شروع دعوای کیفری باید شکایت خود را به صورت کتبی به کلانتری تحویل دهید. در این شکایت نامه نام خود به عنوان شاکی و نام متهم در صورتی که او را می شناسید ذکر می کنید و بیان می کنید که به چه دلیل از او شکایت دارید و در واقع چه جرمی برعلیه شما انجام شده است. در ادامه ادله و اسنادی هم که دال بر وقوع این جرم است مانند گواهی شهود را ارائه خواهید کرد. در این صورت مقام قضایی دادسرا با  فراخواندن متهمان و مطلعان این پرونده و یاری گرفتن از روش های دیگری همچون تحقیقات محلی، تفتیش محل و بازجویی تا جایی که امکان دارد به حقیقت دست یافته و رای خودش را مبنی بر مجرمیت و یا تبرئه متهم اعلام خواهد کرد. پس از این مرحله است که اگر مقام قضایی دادسرا قرار مجرمیت صادر کرد؛ پرونده برای تعیین تکلیف نهایی به دادگاه ارجاع خواهد شد.

 

گام سوم: ادله اثبات دعوا

هنگام جلسه رسیدگی دادگاه، نماینده ای از دادسرا در جلسه حضور می یابد و نظر قاضی دادسرا را مبنی بر مجرم بودن متهم به طور کامل به قاضی دادگاه اعلام می کند. قاضی دادسرا برای اینکه بتواند نزد دادگاه از ادعای خود مبنی بر مجرم بودن متهم دفاع کرده و حرفش را به کرسی بشاند نیاز دارد تا دلیل بیاورد. در دعوای سرقت اصولاً اصلی ترین دلایلی که از سوی قاضی دادسرا مبنی بر مجرم بودن متهم مورد استفاده قرار می گیرد؛ شهادت شهود، اقرار متهم و وجود ادله یا رد از سارق در صحنه جرم است؛ مثل تصویر ضبط شده سارق روی دوربین های مدار بسته اماکن، وجود اثر انگشت، تار مو، لکه های خون یا وسیله ای مختص به سارق نشانگر هویت او باشد.

 

گام چهارم: رسیدگی در دادگاه

به دنبال ارجاع پرونده به دادگاه عمومی جزایی محل وقوع جرم، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده را آغاز می کند. در حین رسیدگی علاوه بر شاکی و متهم، نماینده دادسرا نیز در جلسه حضور خواهد داشت. چراکه او باید ضمن خواندن نظر قاضی دادسرا مبنی بر مجرم بودن متهم  و بیان دلایلی که براساس آنها قاضی دادسرا به این نتیجه رسیده است؛ از دادگاه تقاضای اجرای مجازات متهم را نیز داشته باشد. پس از سخنان نماینده دادسرا دادگاه به طور دقیق به سخنان و دفاعیات هریک از شاکی و متهم توجه کرده و بر این اساس حکم صادر می کند.

 

گام پنجم: اعتراض به حکم دادگاه

رای صادره از دادگاه هرچه که باشد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به این معنی که محکوم می تواند تا مدت 20 روز از تاریخ رای با مراجعه به دادگاه نام برده رسیدگی مجدد به پرونده را درخواست کند. درصورتی که محکوم از مدت 20 روزه خود برای اعتراض به حکم استفاده نکند، حکم صادره قطعی می شود. به این معنا که دیگر رسیدگی مجدد به پرونده امکان نخواهد داشت

 

گام ششم: اجرای حکم

دادگاه در حکم خود مبنی بر مجرم بودن متهم علاوه بر محکومیت به تحمل مجازات او را به پس دادن مال مسروقه در صورت وجود عین آن یا دادن مثل یا قیمت آن در صورت از بین رفتن مال مسروقه ملزم می کند. در صورتی که مال، تلف شده باشد و مرتکب نیز به دستور دادگاه مبنی بر دادن مال یا قیمت مال توجه نکند، دادگاه از قربانی می خواهد که از سارق مالی اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیر منقول معرفی کند تا با توقیف و فروش آن معادل مال سرقت شده قربابی را پرداخت کند. البته این مال نباید جزو مستثنیات دین باشد.

با معرفی قربانی، آن مال به نفع قربانی توقیف می شود. پس از توقیف، مال نام برده فروخته شده و از حاصل فروش، نخست اجرت مسئول اجرا که مسئولیت توقیف و فروش اموال معرفی شده را دارد و آنگاه معادل مال مسروقه پرداخت می شود. در ضمن برای اجرای مجازات جرم سرقت، دادگاه حکم خود را به واحد اجرای احکام که در دادگاه وجود دارد اعلام می کند. واحد نامبرده خود ترتیب مجازات مجرم را می دهد. به این ترتیب که نخست مثلاً حکم شلاق مجرم را اجرا کرده آنگاه او را به منظور تحمل مجازات حبس به زندان معرفی و ارسال می کند.

به این مقاله امتیاز دهید