مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مزایایی وصل مهریه توسط وکیل؟

مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.

وصل مهریه

مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

در مهریه عند الاستطاعه اگر زن تقاضای مهریه نماید ،این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار است و بر عکس مرد در اینجا نیازی ندارد که برای دادگاه دلیل بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نمی باشد.

دریافت مهریه

  1. وکیل در کمترین زمان ممکن میتواند مهریه زن را وصول کند.
  2. نیازی به حضور زن در دادگاه نمیباشد.
  3. در صورتیکه مرد اموالی داشته باشد وکیل سریعا آنها را توقیف میکند.
  4. وکیل میتواند در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را بگیرد.
  5. وکیل نقش بسزایی در رد دادخواست اعسار مرد دارد.
به این مقاله امتیاز دهید