مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

معافیت مالیاتى درآمد حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات‌هاى مستقیم در ۱۹/۱۲/۷۵ به تصویب مجلس شوراى اسلامى و در ۲۵/ ۱۲/ ۷۵ نیز به تأیید شوراى نگهبان رسیده که از ۱/۱/۱۳۷۶ قابل اجرا مى‌باشد لذا نخست متن قانون مزبور جهت اطلاع ذکر مى‌شود:
ماده واحده ـ ماده ۸۴ قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدى آن به‌شرح زیر اصلاح مى‌شود: …………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات‌هاى مستقیم در ۱۹/۱۲/۷۵ به تصویب مجلس شوراى اسلامى و در ۲۵/ ۱۲/ ۷۵ نیز به تأیید شوراى نگهبان رسیده که از ۱/۱/۱۳۷۶ قابل اجرا مى‌باشد لذا نخست متن قانون مزبور جهت اطلاع ذکر مى‌شود:
ماده واحده ـ ماده ۸۴ قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدى آن به‌شرح زیر اصلاح مى‌شود:
ماده ۸۴ ـ تا میزان ۶۰ برابر حداقل حقوق مبناى جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران، از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف مى‌شود.
تبصره ۱.
درصد مالیات حقوق، تا مبلغ ۱۲ برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ لایحه قانونى مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران در سال، علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده مى‌شود و نسبت به مازاد آن، مالیات براساس نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم، مصوب ۱۳۷۱، محاسبه مى‌شود. این بخشودگی، مانع استفاده از بخشودگى مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده نیست. این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۶ لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲

مالیات اضافه‌کارى براى کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار، یکسان دریافت مى‌شود. میزان اضافه‌کار قابل محاسبه براى کارگران مشمول قانون کار، بیش از ۵۰ درصد ساعات کار روزانه نخواهد بود. (حداکثر سقف مجاز اضافه‌کارى مشمول نرخ ۱۰% برابر ۹۶ ساعت براى کارگران مى‌باشد).
سایر معافیت‌هاى مالیاتى درآمد حقوق
درآمدهاى حقوق (حقوق و مزایا) افراد ذیل به استناد ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها از پرداخت مالیات معاف است:
ـ رؤسا و اعضاء مأموریت‌هاى سیاسى خارجى در ایران و رؤسا و اعضاء هیئت‌هاى نمایندگى فوق‌العاده دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دولت متبوع خود به‌ شرط معامله متقابل
ـ رؤسا و اعضاء هیئت‌هاى نمایندگى سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتى از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتى‌که تابع دولت جمهورى اسلامى نباشند.
ـ رؤسا و اعضاء مأموریت‌هاى کنسولى خارجى در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگى دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دول متبوع به شرط معامله متقابل
ـ کارشناسان خارجى که با موافقت دولت جمهورى اسلامى ایران از محل کمک‌هاى بلاعوض فنى و اقتصادى و علمى و فرهنگى دول خارجى وى با مؤسسات بین‌المللى به ایران اعزام مى‌شوند نسبت به حقوق دریافتى آنان از دولت متبوع یا مؤسسات بین‌المللى مذکور.
ـ کارمندان محلى سفارتخانه‌ها و کنسولگرى‌ها و نمایندگى‌هاى دولت جمهورى اسلامى ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دولت جمهورى اسلامى ایران در صورتى‌که داراى تابعیت دولت جمهورى اسلامى ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

 

مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
انواع مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
نرخ تصاعدی مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرق خمس با مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه دادگستری
نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
مالیات تکلیفی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک گستری
مشوق ها و معافیت های مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
هزینه های بدون قرارداد که مشمول مالیات تکلیفی هستند؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
موارد تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق روش علی الراس|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرمول محاسبه مالیات حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل معافیت مالیاتی ماده 132 مصوب 1380|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
الزامات و زیر ساخت های اجرای مالیات بر ارزش افزوده و دستگاه های موثر|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
3 موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد|وکیل مالیات|وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با‌مالیات بر ارزش افزوده|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
قراین مالیاتی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
اشخاص مشمول پرداخت مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
معافیت مالیاتى درآمد حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرار مالیاتی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید