مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

معایب قراردادهای سنجشی|وکیل قرارداد|قراردادحقوقی|انواع قرارداد|وکیل خوب

 1- نرخ های استاندارد که در محاسبه قیمت تمام شده به کارمی روند اغلب به دلیل دیربه روزشدن توسط سازمان مسئول مانند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، ناکاراهستند.

2-  استفاده از شاخص های استاندارد ، امکان نشان دادن هزینه های واقعی کارانجام شده را از پیمانکار سلب می کند. ………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 

1-  نرخ های استاندارد که در محاسبه قیمت تمام شده به کارمی روند اغلب به دلیل دیربه روزشدن توسط سازمان مسئول مانند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، ناکاراهستند.

2-  استفاده از شاخص های استاندارد ، امکان نشان دادن هزینه های واقعی کارانجام شده را از پیمانکار سلب می کند.

3-   گاهی ، شاخص های اموری از قبیل سختی کار ویا سرعت عمل موردنیازازسوی کارفرما را در نظرنمی گیرند .

4–  گاهی تغییرات اعمال شده در طرح ها برای تأمین نظرکارفرماوهزینه آن درمحاسبه قیمت نهایی ندیده گرفته می شود .

5-   کارفرما مجبوراست برنامه کاری وکارکرد پیمانکاررا مرتب درحین کار بررسی کند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

به این مقاله امتیاز دهید