مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مقررات شناسنامه

1-     تغییر سن :

تغییر سن تا 5 سال با دادگاه عمومی  ، یش از 5 سال  با کمیسیون مستقردر اداره ثبت احوال و کمتر از 5 سال ممنوع می باشد.

2-   تغییر نام (اسم کوچک) : ………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

1-     تغییر سن :

تغییر سن تا 5 سال با دادگاه عمومی  ، یش از 5 سال  با کمیسیون مستقردر اداره ثبت احوال و کمتر از 5 سال ممنوع می باشد.

2-   تغییر نام (اسم کوچک) :

مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 16/04/1355 چنانچه نامی که مطابق ماده 20 انتخاب شده باشد دیگر قابل اصلاح و تغییر نمی باشد و فقط کسی که مدعی است شناسنامه ای بر خلاف مندرجات ماده 20 مذکور صادر شده و یا می باشد می تواند از طریق دادگاه عمومی اصلاح آن را بخواهد.

3- تغییر نام خانوادگی :

مطابق ماده 40 قانون ثبت احوال مصوب 16/04/1355 تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد. چون آیین نامه اجرایی قانون تهیه نشده است، سازمان ثبت احــوال سالها از ماده 97 آیین نامه اجرایی قانون 1319 برای تغییر نام خانوادگی استفاده می کرد تا سرانجام ماده 13 دستورالعمل اجرایی شماره 2 ثبت احوال مورخ 01/04/1364 موارد تغییر نام خانوادگی را مشخص نمود.

4- محل طرح دعوی برای تغییرات شناسنامه :

مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال یا دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

5- صلاحیت های هیئت حل اختلاف :

مطابق ماده 3 (اصلاحی 18/10/1363) قانون ثبت احوال مصوب 16/04/1355، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است :

1-     تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است. مندرج در ماده 29 این قانون

2-     رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

3-     ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و مطابق ماده 44 اعلام می شود.

4-     ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید