مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

تیر 3, 1395

مطابق ماده 837 قانون مدنی ایران، این کار نافذ نیست. زیرا در این ماده آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.» یکی از حقوقدانان در این زمینه مینویسد: «از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مطابق ماده 837 قانون مدنی ایران، این کار نافذ نیست. زیرا در این ماده آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت،
ممنوع‌ الخروجی یک مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟  در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید. ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ممنوع‌ الخروجی یک مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟  در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از
  متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. ( گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می کنند و سپس به بهزیستی معرفی می شوند.) سازمان بهزیستی موظف است درصورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهینامه های مورد نیاز به سازمان های ذیربط معرفی نماید. ………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام
  تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم تصویر سند ازدواج گواهی عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه ………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم تصویر سند ازدواج گواهی عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی گواهی برگ
تعریف فرزند خواندگی:فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند. ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تعریف فرزند خواندگی:فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند. شرایط والدین برای فرزند خواندگی والدین یا جد پدری
در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند ……………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای
بنا بر ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه فرزند به عهده پدر می باشد در صورت فوت یا در صورتی که پدر توانایی پرداخت نفقه فرزندانش را نداشته باشد، پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدربزرگ پدری است حال اگر که پدربزرگ هم در قید حیات نباشدیا توانایی پرداخت نفقه نوه خویش را نداشته باشد…………………………… <p> </p> مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بنا بر ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه فرزند به عهده پدر
مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد . چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم حضانت و نگه داری فرزند تا 7سالگی حق مادر است و از این سن به بعد بر عهده ی پدر گذاشته شده است.همچنین در هر دو ازدواج کلیه مخارج فرزندان و سرپرستی آنها بر عهده ی پدر است. ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مسولیت
یکی از مسائل مرتبط با موضوع حضانت، حق ملاقات والدین با اطفال است که در ماده ???? از قانون مدنی به آن اشاره شده است. در این ماده آمده در صورتی که به علت طلاق یا هر دلیل دیگری والدین طفل در یک منزل سکونت داشته باشند، هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزندش را دارد. ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری یکی از مسائل مرتبط با موضوع حضانت، حق ملاقات