مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مقرری بیکاران معلول و ازکار افتاده|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری

بیمه شدگان بیکاری که بیش از 50 درصد معلولیت داشته باشند و بیماران دارای حداقل50درصداز کار افتادگی با تأیید کمیسیون پزشکی صندوق، با حداقل46 سال سن و 16 سال سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری، در صورتی که شاغل نشوند تا 4 سال می‌توانند مقرری بیمه بیکاری بگیرند و با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند. …………………


مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بیمه شدگان بیکاری که بیش از 50 درصد معلولیت داشته باشند و بیماران دارای حداقل50درصداز کار افتادگی با تأیید کمیسیون پزشکی صندوق، با حداقل46 سال سن و 16 سال سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری، در صورتی که شاغل نشوند تا 4 سال می‌توانند مقرری بیمه بیکاری بگیرند و با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند.
میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار، معادل55 درصد متوسط مزد، حقوق، کارمزد یا حقوق اظهار شده مبنای حق بیمه است.
مقرری افراد متأهل تا متکفل، مشروط بر این که مجموع دریافتی وی از حداقل دستمزد، کمتر و از 80 درصد، متوسط مزد یا حقوق بیشتر نباشد، معادل10درصد حداقل دستمزد افزایش می‌یابد.
متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار برای محاسبه مقرری بیمه بیکاری، عبارت است از: جمع کل دریافتی بیمه شده یا حقوق اظهار شده ظرف90 روز آخر پیش از بیکاری تقسیم بر روزهای کار.
چنانچه بیمه شده ظرف 90 روز پیش از بیکاری، مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه و غرامت دستمزد قرار می‌گیرد، به منزله دستمزد تلقی می‌شود و در محاسبه منظور خواهد شد.
خویش فرمایان یا کارفرمایان مشمول این قانون به تناسب پرداخت حق بیمه که مبنای آن نباید از دو برابر حداقل دستمزد زمان پرداخت بیشتر باشد، می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
در صورتی که حقوق سه ماه آخر بیمه شده نسبت به یک سال حقوق پیش از بیکاری افزایش غیر معمول داشته باشد، مبنای محاسبه، متوسط دستمزد و حقوق و مزایای یک سال آخر خواهد بود.
بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل او در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری حسب مورد از خدمات درمانی تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی مربوط استفاده می‌کنند.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط
لایحه بیمه بیکاری قسمت دوم|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری
لایحه بیمه بیکاری قسمت اول|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری
آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری قسمت دوم|وکیل بیمه
آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری قسمت اول|وکیل بیمه
مقرری بیکاران معلول و ازکار افتاده|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری
شرایط قطع بیمه بیکاری|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری
[/block]

به این مقاله امتیاز دهید