مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موانع ارث

موانع ارث یا موجب محرومیّت از همه ارث می‌شود یا از بعض آن.

موانع ارث عبارتند از :

 1. کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می برد. ……………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

موانع ارث یا موجب محرومیّت از همه ارث می‌شود یا از بعض آن.

موانع ارث عبارتند از :

 1. کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می برد.
 2. قتل:
  کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن – موجب محرومیّت قاتل ازارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است. در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
 3. برده بودن:
  برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده – هر چند به طور قهری – از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی مانده ترکه به او داده می‌شود.
 4. لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (–» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.
 5. زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.
 6. طبقه سابق (حجب ) : وجود هر طبقه پیشین از طبقات یاد شده، مانع ارث بردن طبقه بعدی است. همچنین در یک طبقه، آن که به میّت نزدیک تر است، مانع ارث بردن خویشاوند دورتر می‌شود. در فقه، از این نوع مانع به « حَجب حرمان » تعبیر شده است.

کاهش سهم وارث از مرتبه بالا به مرتبه پایین تر

گاهی به خاطر بروز مانعی، سهم وارث از حدّ اعلی به حدّ ادنی تنزّل می‌کند. به عنوان مثال، وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شود. فقها از این نوع مانع به « حَجب نقصان » تعبیر کرده‌اند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید