مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موجبات انتقال ارث

چیزیکه باعث مى شود شخصى از شخص دیگرارث ببرد یا نسب است یا سبب ، اولى که نسب باشد سه مرتبه دارد:

  • مرتبه اول – پدر و مادر و اولاد هر چند هم که پائین روند.
  • مرتبه دوم – جد و جده هر چه هم که بالا روند و برادران و خواهران و فرزندانشان هر چه هم پائین روند …………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

چیزیکه باعث مى شود شخصى از شخص دیگرارث ببرد یا نسب است یا سبب ، اولى که نسب باشد سه مرتبه دارد:

  • مرتبه اول – پدر و مادر و اولاد هر چند هم که پائین روند.
  • مرتبه دوم – جد و جده هر چه هم که بالا روند و برادران و خواهران و فرزندانشان هر چه هم پائین روند.
  • مرتبه سوم – عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها هر چه هم که بالا روند و فرزندانشان هر چه هم که پائین روند البته با این شرط که عرف هم تصدیق بکند نسبت را و بگوید فلانى منسوب به فلانى است .

و اما دومى که سبب باشد دو قسم است یکى مسئله ازدواج و دیگرى ولاء است که ولاء هم سه مرتبه دارد:

  1. اول – ولاء عتق
  2. دوم – ولاء ضمان جریره
  3. سوم – ولاء امامت درموانع ارث

جهات استحقاق :

استحقاق ارث گاهی به « فرض » و « تسمیه » است؛ یعنی بر سهم وارث در قرآن کریم، تصریح شده است، و گاهی به « قرابت » مانند استحقاق عمو و عمّه که در قرآن، سهمی برای ایشان تعیین نشده است و تحت عنوان « اولوا الارحام » مندرج هستند ، و گاهی به هر دو سبب که از آن به « ردّ » تعبیر می‌شود یعنی ارث بردن وارث، افزون بر فریضه به سبب قرابت با میّت نیز می‌باشد، برای مثال، اگر وارث، تنها یک دختر باشد، نصف ترکه را به « فرض » و نصف دیگر را به « قرابت » ارث می برد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید