مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نحوه بهم خوردن عقد مضاربه

نحوه بهم خوردن عقد مضاربه :

۱. موت یا جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین.

۲.در صورت مفلس (ورشکست) شدن صاحب سرمایه. ………………..

  

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

نحوه بهم خوردن عقد مضاربه :

۱. موت یا جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین.

۲.در صورت مفلس (ورشکست) شدن صاحب سرمایه.

۳. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود آن.

۴. در صورت عدم امکان تجارتی که هدف طرفین بوده است.

۵. مضارب بدون اجازه مالک نمی تواند با آن سرمایه با شخص دیگری اقدام به انعقاد عقد مضاربه ای دیگر نماید.

۶. علی الاصول نمی شود در عقد مضاربه شرط نهاد که مضارب ضامن سرمایه است و یا در این نوع عقد شرط شود خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد بود و اگر این گونه شروطی گذارده شود معامله باطل است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید