مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نفقه اقارب چیست؟ – مشاوره حقوقی

نفقه اقارب چیست؟ نفقه نزدیکان، شرط آن این است که آن ها خود توانایی تأمین مالی زندگی خود را نداشته باشند را نفقه اقارب می گویند. مواد قانونی این نوع نفقه نسبت افرادی را که به آن ها نفقه تعلق می گیرد، اشخاص واجب النفقه، شرایط تشخیص نیازمندی این افراد و لزوم انفاق از سوی نفقه دهنده را مشخص می کند.

صدای وکیل مشاوره رایگان حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

 

نفقه اقارب چیست؟ – مشاوره حقوقی

نفقه اقارب چیست؟ نفقه نزدیکان، شرط آن این است که آن ها خود توانایی تأمین مالی زندگی خود را نداشته باشند را نفقه اقارب می گویند. مواد قانونی این نوع نفقه نسبت افرادی را که به آن ها نفقه تعلق می گیرد، اشخاص واجب النفقه، شرایط تشخیص نیازمندی این افراد و لزوم انفاق از سوی نفقه دهنده را مشخص می کند.

تفاوت نفقه ی نزدیکان و همسر
تفاوت هایی میان دو نوع نفقه همسر و نفقه اقارب وجود دارد که سبب تمایز قانونی آن ها شده است.
۱) بنا به نص صریح قانون مدنی در ماده ۱۲۰۳، نفقه زن مقدم به نفقه قربا است.
۲) خواستن نفقه همسر و اقارب تفاوت های کلی با یکدیگر دارد. نفقه گذشته در مورد خویشاوندان مفهومی ندارد و فقط زوجه طبق ماده ۱۲۰۶ می تواند نفقه گذشته خود را طلب کند. نزدیکان نسبی فقط می توانند نفقه آینده خود را مطالبه نمایند.
شرط های توان مالی نفقه دهنده یا نیاز نفقه گیرنده در مورد نفقه همسر مطرح نیست اما پرداخت نفقه اقارب مشروط به نیاز مالی خویشاوندان خواهان نفقه برای گذران معیشت زندگی و وضعیت مالی مناسب نفقه دهنده است. این در حالی است که اگر مرد به هر دلیلی اعم از شاغل بودن زن، عدم وضعیت مالی نامناسب و … از پرداخت نفقه به زوجه امتناع کند، زن می تواند علیه وی درخواست طلاق نماید.
نفقه همسر وظیفه ای یک طرفه است. به این معنی که فقط زوج باید به زوجه نفقه پرداخت نماید. اما نفقه نزدیکان تکلیفی دو سویه است. به طور مثال فرزند و والدین هر دو در صورت وجود شرایط می توانند به یکدیگر نفقه پرداخت نمایند.

در اصل اقارب به چه کسانی می گویند؟
در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، اقارب لازم النفقه را به این صورت تعریف نموده است: “فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند”. به این معنی که تنها پدران به فرزندان خود و نوادگان خود و بالعکس الزام به پرداخت نفقه دارند.

وجه حقوقی پرداخت نفقه
افرادی که نیازمند دریافت نفقه هستند در صورتی که فرد ملزم به پرداخت نفقه است غایب بوده یا از پرداخت نفقه سر باز زند، می توانند در دادگاه اقدام به ارائه دادخواست مطالبه نفقه اقارب نمایند.
مطالبه نفقه از هر دو طریق یعنی دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد ولی اینکه چگونه می توان به مقصود مورد نظر خود رسید نیاز به بررسی مواردی دارد که در هر مورد متفاوت است و نیازمند تخصص در این زمینه می باشد، شما برای اطلاع بیشتر در این مباحث و همچنین رسیدن به موفقیت در پرونده خود می توانید به موسسخ حقوقی صدای وکیل با مدیریت وکیل مجرب حامد امیری وکیل نفقه  در کلیه زمینه های حقوقی کیفری و خانواده مراجعه کرده و مشاوره بگیرید و موفقیت در پرونده خود را حتمی بدانید .

 

 

مشاوره حقوقی طلاق – ازدواج – مهریه صدای وکیل + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

به این مقاله امتیاز دهید