مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمونه حکم و رای تعلیقی دادگاه|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

امام موسی کاظم (ع) فرمودند:

خوشا به حال اصلاح‏کنندگان بین مردم، که آنان همان مقرّبان روز قیامت‏اند

طوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ، اُولئِکَ هُمُ المُقَرَّبونَ یَومَ القیامَهِ

بسمه تعالی

شماره پرونده:

شماره حکم:

اتهام: …………….

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. ………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

امام موسی کاظم (ع) فرمودند:

خوشا به حال اصلاح‏کنندگان بین مردم، که آنان همان مقرّبان روز قیامت‏اند

طوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ، اُولئِکَ هُمُ المُقَرَّبونَ یَومَ القیامَهِ

بسمه تعالی

شماره پرونده:

شماره حکم:

اتهام: …………….

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.

 

«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام آقای … دائر بر ………………. توجهأ به محتویات پرونده از جمله گزارش اداره …. و کیفرخواست صادره از شورای دادسرای عمومی … اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و اقاریر در محضر دادگاه و نیز سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم بنظر دادگاه محرز است لذا مستندأ به ماده 500 قانون ….  حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال  حبس تعزیری صادر و اعلام میدارد مع الوصف دادگاه با توجه به وضع خاص متهم و جوانی و اظهار ندامت و پشیمانی و فقد سابقه کیفری و مستندأ به مواد 25 و 35 از قانون …… قرار تعلیق اجرای مجازات حبس بمدت 1 ماه را صادر و اعلام می نماید. بدیهی است در صورت ارتکاب هر یک از جرایم مستوجب مجکومیت مذکور ماده 25 قانون مارالذکر علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان… می باشد.

رونوشت برابر اصل و اداری است.

   رئیس شعبه…….. جزایی

 

مطالب مرتبط

نمونه استشهاد اعسار|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

نمونه استشهادیه محلی|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

استشهاد محلی|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

اظهارنامه|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

استشهاد تحت پوشش نهادمقدس کمیته امداد|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

استشهاد درخواست دفترچه بیمه درمانی روستایی|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

استشهاد تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد|وکیل پایه یک دادگستری|مشاوره حقوقی

استشهاد محلی سند ازدواج|وکیل ازدواج|وکیل خانواده|وکیل دادگستری

نمونه استشهاد محلی مسکن|وکیل دارایی ها|وکیل خوب| وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید