مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج در ادامه مطلب آمده است:.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج در ادامه مطلب آمده است:

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک

خواهان

زوج

خوانده

زوجه

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت داشتن

تعیین خواسته و بهای آن

دلایل و منضمات دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی …………………….

احتراما به استحضار می رساند با توجه به عقدنامه پیوستی اینجانب و زوجه خانم ……….. فرزند ……….. به تاریخ ……….. به عقد دایم ازدواج نموده و ………. ماه/سال از زندگی مشترک می گذرد و حاصل زندگی …… فرزند ….. ساله می باشد/هیچ فرزندی نداریم. حال با توجه به اختلاف و ناراحتی پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوءرفتار نامبرده به استناد ماده 1133 (مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد). قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را به لحاظ اینکه:

1-     مهریه را یکجا پرداخت می کنم.

2-     اجرت المثل کاری همسرم را تا روز طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا می پردازم.

استدعا دارد.

                                                                                                              محل امضاء – مهر – انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شعبه ……….. دادگاه عمومی ……….. رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ    /  /                               امضاء

شماره

تاریخ

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید