مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نمونه قرارداد خرید زمین|وکیل قراردادها|وکیل قرارداد|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

بعضاٌ در مراجعات متعددی نیاز به در دسترس داشتن قراردادی برای خرید وفروش قطعه زمین ویلای یا زمین واقع در شهرستان که تنظیم سند به دلیل در اختیار نداشتن سوابق ثبتی نیاز به تنظیم قرارداد ویژه ای دارد احساس می گردید نمونه ای از متن این قرارداد در ذیل تنظیم گردیده است. برای مشاوره بیشتر می‌توانید با وکیل قرارداد در ارتباط باشید

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بعضاٌ در مراجعات متعددی نیاز به در دسترس داشتن قراردادی برای خرید وفروش قطعه زمین ویلای یا زمین واقع در شهرستان که تنظیم سند به دلیل در اختیار نداشتن سوابق ثبتی نیاز به تنظیم قرارداد ویژه ای دارد احساس می گردید نمونه ای از متن این قرارداد در ذیل تنظیم گردیده است.

به نام خدا

قرارداد خرید ملک

ماده۱-طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین فی مابین آقای/خانم                 فرزند               به شماره شناسنامه                 کدملی                     بنشانی:                                                       بعنوان فروشنده و آقای/خانم         فرزند           به شماره شناسنامه                             کدملی                       بنشانی:                                                                   بعنوان خریدار منعقد و کلیه شرایط آن فی مابین طرفین لازم الاتباع است.

ماده۲-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبا رت است از فروش          قطعه زمین به متراژ تقریبی       مترمربع واقع شده در

دارای پلاک ثبتی     فرعی از     اصلی       بخش ثبتی       که حدود اربعه آن به شرح کروکی پیوست مشخص و به امضاء طرفین رسیده است که شمالاً       جنوباً     شرقاً    غرباً   محصور گردیده است که بر اساس آن کلیه حقوق ناشی از مالکیت فروشنده به خریدار منتقل می گرددتوصیفات واقعی و لازم در مورد مورد معامله به اطلاع خریدار رسیده است و فروشنده هیچگونه حقوقی را برای اشخاص ثالث در آن قرار نداده است وملک در رهن وتوقیف وبیع شرط نمی باشد.

مورد معامله در تاریخ                     به خریدار تحویل داده شد/می شود.

ماده۳-مبلغ قرارداد

جمعا ٌ مبلغ                       ریال از قرار متری     ریال است که مبلغ مذکور تماماٌ از سوی خریدار به فروشنده تادیه گردید و فروشنده اقرا به وصول ان می نماید /بر اساس     فقره چک به شماره های   مورخ     از حساب جاری شماره   بانک   تحویل فروشنده گردید.

ماده ۴-شروط معامله

۱-صیغه بیع قسعی فی مابین جاری شد و اسقاز کافه خیارات و غبونات از طرفین بعمل آمد وخریدار حق همه تصرف و انتفاعات را از موضوع قرارداد دارد بالخص حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان و… را در قطعه زمین مذکور خواهد داشت.

۲-سند قطعه زمین مذکور از سوی فروشنده بنام خریدار در تاریخ               در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم خواهد گردید/فروشنده متعهد گردید کلیه اقدامات قانونی و اداری و ثبتی لازم برای اخذ سند مالکیت را به انجام رسانیده و بنام خریدار بنماید ومتعهد است در هر زمان و مراجعی که لازم باشد من جمله جهت تفکیک مورد معامله و…حاضر و اقدام لازم را انجام دهدو هزینه های لازمه را از سوی خریدار/فروشنده تامین خواهد گردید.

۳-در صورتی که بر اثر انطباق موضوع معامله با مشخصات ثبتی پلاک مورد معامله تغییر یابد نیازی به اجرای صیغه بیع جدیدی نمی باشد . بطور ضمنی خریدار وکیل است تا نسبت به اصلاح پلاک اقدام لازمه را انجام دهد.

۴-ملک مذکور دارای راه              متری از سمت           ان می باشد که این راه از سوی       احداث گردیده و متعلق به این ملک می باشد.

۵-مساحت وحدود ملک تقریبی است و توابع ومتعلقات مربوطه به آن فی مابین طرفین به نحوی که رافع هرگونه اشتباهی باشد مشخص شده وچنانچه نیاز به توضیحی خاص باشد در توضیحات ذکر خواهد شد.

۶-در صورت بروز هرگونه اختلافی فی مابین خریدار و فروشنده یا بالعکس ابتدا طرفین سعی در ختم آن خواهند نمود و در غیر اینصورت مراجع قانونی نسیت به رفع اختلاف اقدام لازم را بعمل خواهند آورد.

۷-در صورتیکه ثمن معامله بصورت چک داده شده است فروشنده در صورت عدم وصول هر یک از چکها حق فسخ قرارداد را تا یکماه بعد از تاریخ برگشت خواهد داشت در اینصورت خریدار باید مورد معامله را پس از دریافت اعلام فسخ به فروشنده مسترد دارد و فروشنده نیز مکلف است کلیه ثمن دریافتی را بهمراه اصل چکهای دریافتی به خریدار عودت دهد./فروشنده حق مراجعه به خریدار و وصول چک را بهمراه خسارت مربوطه خواهد داشت.

 

این قرارداد در     نسخه واحد که دارای اعتبار واحد است تنظیم گردید در صورت الحاق و جعل در هر یک از نسخ نوشتار ممندرج در هر     نسخه ملاک عمل خواهد بود و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارد وبعد از امضاء برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا خواهد بود .

توضیحات لازمه:

دفتر وکالت 

 

 

خریدار                                  فروشنده                             شهود۱                                   شهود۲

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

مطالب مرتبط

در هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل قراردادها

نکات مهم تنظیم قراردادها|وکیل قرارداد|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل خوب

معایب قراردادهای سنجشی|وکیل قرارداد|قراردادحقوقی|انواع قرارداد|وکیل خوب
[/block]

5/5 - (1 امتیاز)