مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نمونه وکالت نامه حضانت فرزند|وکیل حضانت|وکیل امور خانواده|وکیل خانواده|وکیل پایه یک دادگستری

موکل: آقای …………. فرزند …….. متولد …….. صادره از ………. به شماره شناسنامه …………. و کد ملی ……………… شماره تلفن …………….. نشانی …………………………………………………………………….

وکیل: آقای ………. …….. فرزند …….. متولد ……… صادره از ……….. به شماره شماسنامه ………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

موکل: آقای …………. فرزند …….. متولد …….. صادره از ………. به شماره شناسنامه …………. و کد ملی ……………… شماره تلفن …………….. نشانی …………………………………………………………………….

وکیل: آقای ………. …….. فرزند …….. متولد ……… صادره از ……….. به شماره شماسنامه ……. و کدملی ……………… شماره تلفن …………….. نشانی …………………………………………………………………….

سایر اطلاعات:    حق عزل وکیل: دارد                            حق توکیل به غیر: ندارد

شرایط و متون حقوقی:

سرپرستی، حضانت و نگهداری فرزند خردسال موکل موسوم به …………. فرزند ………… دارای کد ملی ……………….. اعم از امور روزمره، معاش، خواب، استراحت، تحصیل در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و کالج اعم از شبانه و روزانه و دولتی و غیرانتفاعی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و ورزش ولو حرفه ای، سپردن تعهرات تحصیلی و اخذ هرگونه مدرک مجوز و ریزنمرات و کارنامه و پرونده و رضایت در کارآموزی و انجام تشویق و تنبیهات و ترغیب و تنبیه در حد متعارف و قانونی و شرعی اجازه مشارکت در باشگاه های ورزشی و کلوپ های ورزشی وفق غبطه مولی علیه شرکت در سمینارها و کنفرانس ها و گردش های دسته جمعی مسابقات بین المللی، موافقت و رضایت محضری برای خروج از کشور و اخذ گذرنامه برای خروج از کشور برای مولی علیه ولو به کرات و برای هرچند مرتبه و تمدیدیه های مربوط در هر زمینه طرح و اقامه دعوی و شواییه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی با هر میزان خواسته و تحت هر عنوان وفق قوانین و مقررات داخلی و خارجی و دفاع از مولی علیه در دعاوی و شکایات مطروحه، اجازه حضور در مجامع و رسانه های گروهی و صدا و سیما و غیره از مسایل سیاسی و رهنمون شدن در جهت مراعات موازین اسلامی و مطالعات لازم و اخذ شناسنامه و المثنی و انجام همه گونه معاملات (به استثنا فروش وسایل نقلیه موتوری) به نام و از طرف مولی علیه و تنظیم و امضا ذیل اوراق و اسناد و دفاتر هرگونه اسناد رسمی مربوطه نسبت به هرگونه عقد اعم از معین و غیرمعین با اسقاط نمودن کافه خیارات ولو فاحش و اخذ و پرداخت ثمن و تحویل و تحویل مثمن و تادیه ثمن و تحویل گرفتن مثمن برحسب مورد چه مولی علیه معامل باشد چه متعامل و چه طرف ایجاب و چه طرف قبول و اخذ اسناد مالکیت یا المثنای آنها و یا امضای اوراق استشهادیه مربوطه و قبول وکالت به نام مولی علیه و سایر موارد که صراحتا ذکری از آنها در این وکالت داده نشده است در تمامی موارد به شرطی که رعایت صرفه و غبطه مولی علیه رعایت شده باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت جزئا و کلا بدون حق توکیل غیر (به استثنا اخذ وکیل یا کارشناس حقوقی و کارشناس رسمی دادگستری) تام الاختیار بوده و هرگونه عمل وکیل به منزله عمل موکل نافذ و معتبر است. مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است.

مطالب مرتبط      

 

حضانت کودک پس از طلاق                                                                                                       

حق ملاقات والدین با فرزند

شرایط حضانت طفل پس از فوت پدر                                                                                                

فرزند ازدواج موقت متعلق به چه کسی است؟

استرداد فرزند مشترک|وکیل حضانت|وکیل قیومیت|وکیل خوب دادگستری|وکیل پایه یک دادگستری|سایت وکیل

ملاقات طفل قبل از طلاق|وکیل حضانت|وکیل طلاق|وکیل خانواده|وکیل خوب

5/5 - (1 امتیاز)