مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نوع مالکیت| وکیل املاک و قراردادها

نوع مالکیت

یکی از حالتهای “مفروز، مشاع، عرصه، اعیان و ” عرصه و اعیان” ………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

نوع مالکیت

یکی از حالتهای “مفروز، مشاع، عرصه، اعیان و ” عرصه و اعیان”

نوع ملک

منظور از نوع ملک یکی از حالات، ” طلق- وقف- ثلث- حبس- طلق و وقف- طلق با عرصه وقف- وقف آستان قدس رضوی” می باشد که در اسناد مالکیت درج می شود

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید