مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نکات حقوقی اصول نگارش چک بانکی

1- تاریخ و مبلغ چڪ را حتما ، هم به حروف و هم به عدد بنویسید .

2- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روی چڪ جدا کند . ……………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

1- تاریخ و مبلغ چڪ را حتما ، هم به حروف و هم به عدد بنویسید .

2- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روی چڪ جدا کند .

3- هرگز در هنگام نگارش چڪ ، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . چرا ڪه جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است .
گاهی دیده می شود ڪلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتے از متن چڪ را با خودڪاری دیگر بنویسید

4- یڪ اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است . هرگز از خودکار ڪسی ڪه مے خواهید چڪ را با او بدهید استفاده نکنید . حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می گیرد . هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چڪ تان دستڪاری می شود .

5- اگر زیاد چڪ مینویسید از قلمی منحصر بفرد با رنگی خاص استفاده کنید . (رنگ مشکی و رنگ آبی براحتی قابل ساخت و جعل است)

6- یڪی از اشتباهات رایج در نگارش چڪ این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل مے سپاریم تا بنویسد . بعنوان مثال تاریخ ها را میزند و چڪ را جهت درج مبلغ و امضا به شما می دهد . یا مبلغ چڪ را نوشته و از شما می خواهد آن را امضا نمایید
در اینصورت بعدها ، بازهم می تواند چڪ را دستکاری کند و شما نمی توانید ثابت کنید که بعدا اینکار را کرده چون اطلاعات دیگر چڪ هم بدست او نوشته شده است .

7- در صورتے ڪه چڪ خط خوردگی ندارد ، حتما درج نمایید “بدون خط خوردگی”  و در صورتی که دارای خط خوردگی است حتما ، میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چڪ ڪامل توضیح دهید .

8- در صورت عقد قرارداد ، حتما مبلغ ، تاریخ و شماره چڪ را در قرار داد درج کرده و تصاویر چڪ هارا پیوست نمایید .

9- بعضی چڪ ها 2 امضا بوده (حتما دو نفر باید امضا کنند) و یا بدون مهر فاقد اعتبارند (معمولا در شرڪت ها) . این یکی از فرصت های کلاهبرداری است .
خیلی مواقع صادر کننده چڪ بقصد پرداخت نکردن یا دیرتر پرداخت کردن چڪ ، مخصوصا این موضو؏ را پنهان می کند و چڪ را امضا ڪرده و تحویل شما می دهد .
مسلما این چڪ نقد نخواهد شد و تنها راه شما، شکایت حقوقی (طولانی مدت) از اوست  که در آخر هم مدعی می شود که در آن لحظه فراموش کرده بودم که این چڪ بدون مهر فاقد اعتبار است .
پس در زمان قرارداد و گرفتن چڪ ، از صادره کننده بخواهید درج کند که این چڪ دو امضا نبوده و نیاز به مهر ندارد . در این صورت، اگر این مشڪل پیش بیاید ، می توانید از وی بخاطر ڪلاهبرداری و فریب شڪایت نمایید .

10- هرگز چڪ را جهت اصلاح ، تعویض ،و … در اختیار ، صادر کننده قرار ندهید . چون در اختیار داشتن چڪ توسط صادرکننده بمعنای پرداخت دین است . یعنی صادرکننده می تواند مدعے شود که وجه چک را پرداخته و چڪ را پس گرفته است . و این شمایید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده است ڪه ڪار بسیار مشکل و زمانبری است .

11- اگر تاریخ چڪ شما با تاریخ تحریر (نوشتن) قرارداد یکی باشد ، می توانید بصورت ڪیفری آن را دنبال ڪنید ولی اگر تاریخ چک بعد از تاریخ قرارداد باشد چڪ شما وعده دار و حقوقی است .

12- حتی المقدور چڪ را حامل نڪشید و سعی ڪنید در وجه شخص خاصی چڪ را صادر نمایید تا هر کسی (شرخر) نتواند ادعا کند که چڪ مال اوست .

13- اگر در متن چڪ ڪلمه “بابت” درج شود و یا شرطی درج گردد ، چڪ شما منوط به اجرا و اثبات آن می گردد . مثلا : در وجه آقای …. بعنوان ضمانت قرارداد …
در این موارد چڪ حقوقی شده و دریافت آن مشکل خواهد شد پس بخواهید ڪه در متن چڪ نوشته نشود بابت ….

14- بخاطر داشته باشید ڪشیدن چڪ سفید امضا ، تخلف محسوب می شود…

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید