مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نکات مهم در مورد عفو رهبری

عفو رهبری

 

 برخی از موارد مهم در خصوص عفو رهبری را در این مقاله بصورت مختصر بیان می کنیم:

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

 • نظریه ۳۶۷۵/ ۷- ۲۴/ ۹/ ۱۳۶۰: اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، قرار تامین خواسته صادره در آن مورد باید فک شود.
 • نظریه ۵۶۸۰/ ۷- ۷/ ۱/ ۱۳۶۱: هرگاه شخصی محکوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شود و حبس او مشمول عفو عمومی شود، حکم به رد مال چون جنبه کیفری ندارد، مشمول عفو نمی‏‌شود.
 • نظریه ۱۹۴/ ۷- ۱۵/ ۱/ ۱۳۶۹: عفو یا تخفیف مجازات به وسیله مقام معظم رهبری مربوط به بعد از قطعیت احکام است.
 • نظریه ۴۷۲۱/ ۷- ۲۸/ ۹/ ۱۳۶۱: عفوی که از طرف مقام رهبری داده می‏‌شود عفو خصوصی است و تاثیری در مجازات‌های تبعی و تکمیلی ندارد.
 • نظریه ۲۸۸۴/ ۷- ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۳: عفو شامل انفصال خدمت نمی‏‌شود؛ مگر در موارد مصرح در قانون.
 • نظریه ۸۴۵۱/ ۷- ۱۹/ ۱/ ۱۳۷۴: لغو حکم آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفو نیست.
 • نظریه ۸۸۲۸/ ۷- ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۷۶: در صورتی که فرمان عفو، کلی باشد و زندانیان خاصی را چه از نظر نوع مجرمیت و یا از نظر تابعیت بیگانه مستثنی نکرده باشد، عفو شامل اتباع خارجی با رعایت شرایط می‏‌شود.
 • نظریه ۲۵۶۴/ ۷- ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۸: استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی، بنا بر آنچه از ماده ۴ آیین‏‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تبصره‏‌های ذیل ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی استنباط می‏‌شود، منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس، موجب محرومیت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبری نیست.
 • نظریه ۱۳۷۸/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۷۹: عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می‏‌رسد رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها فقط اجرای حکم را موقوف می‏‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است؛ بنا بر این محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده‏‌اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نمی‏‌شود.
 • نظریه ۷۸۴/ ۷- ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۱: قاضی مجری نیابت نیز می‏‌تواند پیشنهاد عفو محکوم‌علیه را بدهد.
 • نظریه ۶۶۱۶/ ۷- ۱۰/ ۷/ ۱۳۸۱: عفوی که قوه مقننه و یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا کرده، عفو عمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی «قدس سره» یا مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» اعطا کنند، عفو خصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زائل نمی‏‌شود، مگر اینکه در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید