مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی

ماده 651 : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد .]

شرایط پنج گانه :

1- سرقت در شب واقع شده باشد . ……………………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده 651 : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد .]

شرایط پنج گانه :

1- سرقت در شب واقع شده باشد .

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند .

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

توضیح :

 • درصورتی سارق یا سارقین به مجازات مذکور درماده 651 محکوم می شوند که سرقت همه پنج شرط اخیر الذکر را دارا باشد .
 • مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد 654-651 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع کننده به سرقت ها از نوع مذکور در مواد اخیر الذکر به مجازات حبس تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد .

ماده 656 : [درصورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :]

 

شرایط شش گانه :

 • سرقت درجایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .
 • سرقت درجایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد .
 • درصورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .
 • سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
 • سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا درمحلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد .
 • هرگاه اداره کننده هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانیکه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
 • توضیح :برای محکومیت و مجازات سارق تحقق یکی از شروط ششگانه کافیست .
 • شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .
 • صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

سرقت|وکیل سرقت|وکیل مدافع سارق|وکیل خوب|وکیل با تجربه|آدرس وکیل|شماره وکیل

وظیفه سارق در مقابل مال باخته|وکیل دزدی|وکیل سرقت|وکیل مال باخته|وکیل سارق|وکیل خوب

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت _ وکیل سرقت

سرقت های تعزیری_ وکیل سرقت

به این مقاله امتیاز دهید