مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وصیت عهدی در قانون مدنی|وکیل وصیت|وکیل ارث|وکیل خوب|مشاوره با وکیل ارث|آدرس وکیل|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

وصیت در لغت از ریشه “وصی” و به معنای عهد، فرمان دادن، در نبود کسی به کاری پرداختن می باشد.
اقسام وصیت:

الف)وصیت تملیکی: عبارت است اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند …………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

وصیت در لغت از ریشه “وصی” و به معنای عهد، فرمان دادن، در نبود کسی به کاری پرداختن می باشد.
اقسام وصیت:

الف)وصیت تملیکی: عبارت است اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.با این نوع وصیت، شخص می تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را، معین کند مانند صرف آن در امور خیریه. در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می کند موصی وکسی که به نفع او وصیت تملیکی شده موصی له و مورد وصیت را موصی به می گویند.

ب) وصیت عهدی:عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید، مثل اینکه شخصی را وصی نماید تا اینکه بعد از مرگش، بدهی های او را پرداخت نماید.
در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده را وصی می گویند.
در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اخنلاف است، برخی آن را عقد می دانند و عده ای آن را در زمره ایقاعات قرار می دهند، اما وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

به این مقاله امتیاز دهید