مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وکیل دعاوی ملکی

متاسفانه امروزه مشاهده می شود، اشخاص فاقد تخصص در این دعاوی با تبلیغات محیطی و ذکر چند نمونه از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خود را

متخصص دعاوی شهرداری معرفی نموده و موجبات مشکلات متعدد شهروندان فراهم آورده اند. 

صدای وکیل با داشتن وکیل متخصص در دعاوی ملکی  و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی ملکی تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.

 

اهم دعاوی مرتبط به شهرداری به شرح ذیل می باشد.

 

دعاوی قراردادی

 • دعاوی قراردادی شهرداری با اشخاص
 • دعاوی مطالبات پیمانکاران
 • دعاوی کارمندان شهرداری
 • دعاوی مناقصات و مزایده های شهرداری

 

دعاوی ساختمانی

 • الزام به صدور پروانه
 • تخلفات ساختمانی
 • کمیسیون ماده 100
 • کاربری ملک

 

دعاوی عوارض

 • عوارض ساخت
 • عوارض تفکیک و افراز
 • عوارض اصناف و مشاغل
 • عوارض تبلیغات و تابلو
 • کمیسون ماده 77

 

دعاوی تصرف

 • مطالبه بهای ملک
 • رفع تصرف عدوانی
 • رفع ممانعت

 

دعاوی کیفری شهرداری

 • تخریب
 • ضرب و جرح توسط کارمندان شهرداری
 • ممانعت از فعالیت کسبی

منبع : عادل یار

به این مقاله امتیاز دهید