مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وکیل قراردادها|وکیل قرارداد|وکیل معاملات|وکیل خوب|وکیل با تجربه

اینکه قراردادها در حقوق ایران و بین الملل بسیار پراهمیت هستند واضح و مبرهن است، در روابط پیچیده تجاری تنظیم قرارداد است که می تواند نوع روابط را مشخص کرده و آثار و حقوقی را بر آن مترتب سازد که با توجه به آنها این روابط سرو سامان گرفته و در صورت بروز اختلاف و مشکل قابل پیگیری هستند. این قراردادها می تواند در قالب سند رسمی یا عادی (غیررسمی) تنظیم شود. برای مشاوره بیشتر می‌توانید با وکیل قرارداد در ارتباط باشید

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

اینکه قراردادها در حقوق ایران و بین الملل بسیار پراهمیت هستند واضح و مبرهن است، در روابط پیچیده تجاری تنظیم قرارداد است که می تواند نوع روابط را مشخص کرده و آثار و حقوقی را بر آن مترتب سازد که با توجه به آنها این روابط سرو سامان گرفته و در صورت بروز اختلاف و مشکل قابل پیگیری هستند. این قراردادها می تواند در قالب سند رسمی یا عادی (غیررسمی) تنظیم شود.

“سندی که دراداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی درحدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است”

عنوان قرارداد- طرفین قرارداد نامی را برای قرارداد خود برمی گزینند که به آن عنوان قرارداد گویند.

طرفین قرارداد- در یک قرارداد حداقل دو طرف وجود دارد که می توانند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشند.

موضوع قراداد- به مال یا تعهد و یا انجام کاری که قرارداد را براب آن تنظیم می کنند موضوع قرارداد گفته می شود. موضوع قرارداد نباید بر خلاف مقررات و قوانین  کشور و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد همچنین لازم است منفعت عقلائی داشته باشد .

علاوه برنکاتی که در فوق ذکر شد موارد زیر هم باید مدنظر قرار گیرد:

– باید الفاظ و واحدهای مربوط به موضوع قرارداد با دقت مورد استفاده قرار بگیرد.

– موضوع قرارداد باید روشن ومعین باشد و از به کارگیری واژه های کلی و ناشخص و مبهم خودداری گردد.

– تعهدات طرفین قرارداد کاملا مشخص باشد.

– جهت انجام تعهد مدت زمان تعیین شود. 

همیشه این سوال وجود دارد که اگر موضوع قرارداد تعهد به انجام کاری باشد و متعهد به تعهد خود عمل نکند یا ناقص عمل کند چگونه می توان مطالبه خسارت کرد؟ در این شرایط از متعهد تضمین گرفته می شود. این تضمین هنگام پرداخت پیش پرداخت برای اطمینان ازجلوگیری از اتلاف منابع مالی از متعهد گرفته می شود.

برای اطمینان از صحت و سلامت کار و انجام خوب موضوع قرارداد تضمین حسن انجام کار ازمتعهد اخذ میشود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب حقوقی

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت|وکیل قراردادها|وکیل خوب|وکیل با تجربه|وکیل دادگستری

عقد کفالت|وکیل عقد قرارداد|وکیل قرارداد|وکیل معاملات|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

عقد صلح|وکیل قرارداد|وکیل عقد قرارداد|وکیل قراردادها|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

عقد هبه در قانون مدنی|وکیل قراردادها||وکیل معاملات|وکیل خوب|آدرس وکیل

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت|دعوی ابطال|وکیل قرادادها|وکیل قرارداد|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

در هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل قراردادها

نکات مهم تنظیم قراردادها|وکیل قرارداد|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل خوب

نمونه قرارداد خرید زمین|وکیل قراردادها|وکیل قرارداد|وکیل تنظیم قرارداد|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب

معایب قراردادهای سنجشی|وکیل قرارداد|قراردادحقوقی|انواع قرارداد|وکیل خوب

تنظیم قراردادهای مالکیت فکری|قرارداد|وکیل قراردادها

موارد انقضای مدت دلالی

حقوق و اجرت دلال

قرارداد دلالی

اقسام دلالی

مسئولیت و وظایف دلال

اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

به این مقاله امتیاز دهید