مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چرا سهم زن و شوهر در رابطه با ارث یکسان نیست؟|وکیل ارث

علاوه بر اینکه زن در هر حال نصف مرد از همسرش ارث می برد، متأسفانه اگر مردی فوت کند، زن فقط از اعیانی و اموال منقول ارث می برد، ولی در صورت فوت زن، شوهر از تمام اموال او ارث می برد ……………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

علاوه بر اینکه زن در هر حال نصف مرد از همسرش ارث می برد، متأسفانه اگر مردی فوت کند، زن فقط از اعیانی و اموال منقول ارث می برد، ولی در صورت فوت زن، شوهر از تمام اموال او ارث می برد. این اجحاف تاریخی تمام شدنی نیست، زیرا اگر زنی فوت کند و وارثی نداشته باشد، مرد تمام اموال زن را به ارث می برد، ولی زن فقط همان سهم خود را می برد و بقیه اموال شوهر در حکم اموال بلاوارث به دولت می رسد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید