مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

کاهش مهریه یا افزایش مهریه

شرایط و قوانین

مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته شده است مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود . نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت. اگر چه تعیین مهرهای سنگین که به تازگی معمول شده عیوبی دارد و به ویژه می توان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب داشت ، معهذا مهر که از جانب مرد به زن داده می شود می تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند.

مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است . گاهی مهر ، که معمولاَ هنگام انحلال ازدواج مطالبه می شود ، مانع گسستن پیوند زناشویی می گردد و تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می آید . در صورت وقوع طلاق نیز گاهی مالی که زن به عنوان مهر می گیرد در زندگی او بسیار موثر است و مانع پریشانی و درماندگی وی می گردد. برای اجرای مهریه فوری می توانید با متخصصین حقوقی حرفه ای ما تماس بگیرید.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

به این مقاله امتیاز دهید