مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

کیفر خواست صادر شده یعنی چه؟|وکیل دادگستری|وکیل در تهران

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است

کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است ………………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است

کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است

کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد،

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند.

بعضی از حقوقدانان کیفر خواست چنین تعریف می‌کنند:

  • تقاضای دادسرا از محکمۀ جزا برای تعیین مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی دربارۀ متهم، کیفرخواست نامیده می‌شود.
  • پس از پایان تحقیقات، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد زیر است.
    – عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است.
    – عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید. دادستان ظرف ۵ روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید.
    در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود.

در کیفرخواست ، طبق بند م ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، نکات زیر باید مشخص شود:
نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، محل زندگی متهم ، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل
– نوع دستور امنیت ، به شرط بازداشت یا آزادی متهم
– نوع شارژ
– دلایل اتهام
– مواد قانونی نقل شده
– سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم سابقه محکومیت کیفری داشته باشد.
– تاریخ و محل وقوع جرم

اثر کیفرخواست:
مطابق بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری و انقلاب فقط به جرایمی که در کیفرخواست ارائه شده رسیدگی می کنند ، به استثنای جرایمی که مستقیماً در دادگاه و بدون کیفرخواست مطرح شده اند ، مانند آنهایی که در تبصره 3 ماده 3 قانون فوق اشاره شده است. موضوع آنها جرایمی است که به مجازات حد زنای محصنه یا لواط تعلق دارند و همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی حداکثر یک میلیون ریال است و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوطه مطرح می شوند.

در صورت صدور قرار منع یا انصراف ، شاکی می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کند و در این صورت موضوع در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور در دادگاه صالح مطرح می شود. دادستان رأی صادره از دادگاه در این زمینه قطعی خواهد بود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

5/5 - (1 امتیاز)