مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گواهی انحصار وراثت اموال منقول

گواهی انحصار وراثت اموال منقول 

گواهی انحصار وراثت اموال منقول شامل چه مواردی است؟

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

با فوت فرد ، جهت تقسیم اموال وی که به آن ارثیه گفته می شود ، لازم است که از طریق قانون و دادگاه ، گواهی خاصی به نام گواهی انحصار وراثت درخواست و صادر گردد تا بتوان به صورت قانونی و مشخص ، سهم الارث هر وارث را از اموال متوفی پرداخت نمود ، در این راستا یکی از مواردی که به هنگام صدور گواهی انحصار وراثت باید تعیین و صورتجلسه گردد ، صورت برداری از اموال منقول و غیرمنقول و قیمت گذاری آنها توسط کارشناس دادگاه می باشد ، از این رو در این مقاله به بررسی انحصار وراثت اموال منقول پرداخته شده است .
انحصار وراثت اموال منقول
در رابطه با انحصار وراثت اموال منقول می توان گفت که اموال منقول متوفی در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده ی ۱۹ قانون مدنی ، اموالی هستند که نقل و انتقال آنها از محلی به محل دیگر ، بدون اینکه به محل و مال آسیبی وارد گردد ، امکان پذیر می باشد .

اموال منقول خود دو دسته هستند که جهت انحصار وراثت باید از آنها صورت برداری نمود :

اموال منقول ذاتی
این نوع اموال ، قابل حس ، لمس و قابلیت انتقال دارند که در برخی موارد بنا به دستور قانونگذار ممکن است به عنوان اموال غیرمنقول نیز محسوب شوند ، مانند : اثاثیه منزل ، کشتی ، کولر ، بخاری ، اتومبیل ، کلیه دیون مانند قرض داده شده ، کرایه خانه ، مصالح ساختمانی تا زمانی که در بنا به کر نرفته باشند ، مانند ؛ سنگ ، آجر ،

اموال در حکم منقول و یا اموالی که به تابعیت از اموال منقول ، منقول تلقی می شود : این نوع مال ، شامل حقوق و منافعی است که موضوع و متعلق آن منقول باشد که شامل موارد زیر می باشد :
حقوقی مانند حق وثیقه که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول است .
حق انتفاع ( حق استفاده و بهره برداری نه حق مالکیت ) از اموال منقول
دادخواست مربوط به برگرداندن حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول
حقوق معنوی مانند حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود
حقوق افراد در انواع شرکت ها در ارتباط با سهام شرکت
موارد اشاره شده ، اموال منقولی هستند که جهت صدور گواهی انحصار وراثت باید از آنها ، طی صورتجلسه ای با حضور وراث و نماینده ی دادگاه با تعیین بهای هر کدام از اموال صورت برداری شود.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

 
به این مقاله امتیاز دهید