مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ثبت شرکت درکیش- ضوابط ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران- فصل 1| بهترین وکیل| مشاوره ثبت شرکت

تصویب‎نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک ۳۰/۲/۱۳۷۴

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ در این تصویب‎نامه واژه‎هاى زیر به جاى عبارت‎هاى مشروح مربوط به کار مى‎رود:  ………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

تصویب‎نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک ۳۰/۲/۱۳۷۴

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ در این تصویب‎نامه واژه‎هاى زیر به جاى عبارت‎هاى مشروح مربوط به کار مى‎رود:

۱ـ۱ـ کشور: کشور جمهورى اسلامى ایران.

۲ ـ ۱ ـ منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى

۳ ـ ۱ ـ سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى است که به موجب قانون تأسیس شده ‎اند

۴ ـ ۱ ـ قانون: قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى

۵ ـ ۱ ـ شوراى‎عالى: شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

۶ ـ ۱ ـ واحد ثبتى: مرجع ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى هر یک از سازمان‎هاى مناطق ‎آزاد تجارى ـ صنعتی.

۷ ـ ۱ ـ شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقى است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلى که در خارج از منطقه ایجاد شده، تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مذکور مى‎باشد و این شخص حقوقى تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعى آن محسوب مى‎شود.

۸ ـ ۱ ـ نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه ـ شخص حقوقى یا حقیقى است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده و تعهدات آن در سمت نمایندگى شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب مى‎شود.[۱]

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

دستور العمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری

آنچه ازشرکت های تضامنی باید بدانید

شرکتهای تجاری

آشنایی با شرکت ها

تخلفات اداری

مدارک ثبت علامت تجاری

مراحل اضافه کالا، طبقه و تغییر علامت تجاری

قوانین ثبت علامت تجاری

نحوه ثبت علامت تجاری

نکات مهم علامت تجاری و صنعتی

نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده

کاربرد دفاتر تجاری بر معاملات

به این مقاله امتیاز دهید