مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اسفند 28, 1394

1 – الزام صدور صورتحساب جهت کلیه معاملات(وزارت صنعت ،معدن وتجارت) 2 – الزام به نگهداری و تفکیک حسابهای دولت از حسابهای مودی(ثبت وضبط حسابها در دفاتر) …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری 1 – الزام صدور صورتحساب جهت کلیه معاملات(وزارت صنعت ،معدن وتجارت) 2 – الزام به نگهداری و تفکیک حسابهای دولت از حسابهای مودی(ثبت وضبط حسابها در دفاتر) 3– اجرای صحیح و با دقت قانون پولشوئی(بانکها وموسسات پولی واعتباری) 4– نظارت بر قیمت ها
طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد(100%) و
توجه به طرح جامع مالیاتی و ارسال اطلاعات وفهرست حقوق از طریق سامانه tax.gov.ir ، رسیدگی ومحاسبه مالیات حقوق مودیان از طریق سامانه و نرم افزار امکان پذیر خواهد بود .در این صورت اگر نتیجه  محاسبه مالیات حقوق …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری توجه به طرح جامع مالیاتی و ارسال اطلاعات وفهرست حقوق از طریق سامانه tax.gov.ir ، رسیدگی ومحاسبه مالیات حقوق مودیان از طریق سامانه و نرم افزار امکان پذیر خواهد بود .در این
به استناد تبصره 2 ماده 97 و بند1 ماده 32 ائین نامه اجرائی ماده 219 فقط وقتی مالیات از طریق علی الراس تعیین می گردد که طبق اسناد ومدارک ابرازی یا به دست امده امکان رسیدگی وتعیین درامد وجود نداشته باشد و وقتی امکان رسیدگی وجود ندارد که با توجه به بند 3 ماده 97 دفاتر واسناد ومدارک غیر قابل رسیدگی تشخیص گردد و غیر قابل رسیدگی وقتی اطلاق می گردد که هدف حسابداری حاصل نشود و یا به
تکلیفی اینها پاره ای از هزینه ها هستند که بدون قرارداد هم مشمول مالیات تکلیفی می باشند 3- خدمات آموزشی از هر قبیل. ……………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   تکلیفی اینها پاره ای از هزینه ها هستند که بدون قرارداد هم مشمول مالیات تکلیفی می باشند 3- خدمات آموزشی از هر قبیل. 4- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه. 6- هر نوع خدمات مدیریت. 7- خدمات نگهداری فضای سبز. 8-
مشوق‌های مالیاتی مندرج در  قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل عبارت است از هر گونه اقدام جانبدارانه مالیاتی که به موجب آن بار مالیاتی کمتری به بخش ها و فعالیتهای اقتصادی مشخصی (مشوق هدفمند) و یا به همه بخش ها و فعالیتها (مشوق عام و یا غیر هدفمند) تحمیل می‌شود: …………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مشوق‌های مالیاتی مندرج در  قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل عبارت است از هر گونه اقدام جانبدارانه مالیاتی
حقوقی مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر وپرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد. مالیاتهای تکلیفی شامل: ………………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   حقوقی مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر وپرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد. مالیاتهای تکلیفی
سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا 5 سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مور نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست ……………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها
به موجب ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به صورت رایگان و یا به عنوان جایزه یا هر عنوانی دیگر از این قبیل تحصیل می کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. بر اساس ماده 120 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت است از 100 درصد درآمد