مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

فروردین 4, 1395

ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل است .  ماده 305 – در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست . …………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل
ماده 466 – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است . ماده 467 – هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد . ………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 466 – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است . ماده 467 – هرگاه با بریدن زبان
ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است – 1 – حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر 2 – دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر. …………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است – 1 – حارصه – خراش پوست بدون
ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود . ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود . …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت
ماده ۸: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
ا وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. تماس با ما جهت دریافت اطلاعات حقوقی درباره چک 02166567311 (6 خط ویژه) ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل