مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مهر 15, 1395

شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معنا است که فردی که نسبت به حقیقت امری اطلاعات شخصی دارد، گواهی داده و برای کشف حقیقت آن را در معرض استفاده دیگران قرار دهد. ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معنا است که فردی که نسبت به حقیقت امری اطلاعات شخصی دارد، گواهی داده و برای کشف حقیقت آن را در معرض استفاده دیگران قرار
اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است.گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند،ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است،جرم نمی‌شناسد؛یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد،می‌زداید.این اوضاع و احوال عوامل موجهه‌ جرم نامیده می‌شوند که حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنها است. ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است.گاه قانونگذار در اوضاع و