مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

تیر 28, 1401

خانواده به عنوان یک عنصر اساسی نقش مهمی در رشد کودکان دارد. اما گاهی والدین به دلیل مسائلی طلاق می گیرند و از هم جدا می شوند که تاثیر زیادی در آینده فرزندانشان دارد. از این رو، حضانت فرزندان یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق خانواده است و در این راستا قانونگذار برای سامان بخشیدن به حضانت فرزندان پس از طلاق، مجموعه ای از مقررات را پیش بینی کرده است. حضانت به معنای ساست که هم حق و