مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

خسارت

امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد،…  امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه را به
افرادی که در جریان  تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود می توانند با رعایت ماده 14آ.د.ک (شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند) خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند …………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری افرادی که در جریان  تحقیقات مقدماتی
ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل است .  ماده 305 – در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست . …………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل
ماده 466 – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است . ماده 467 – هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد . ………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 466 – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است . ماده 467 – هرگاه با بریدن زبان
ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است – 1 – حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر 2 – دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر. …………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است – 1 – حارصه – خراش پوست بدون
ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود . ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود . …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت
ماده 494 – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است – الف – بریدن سر یکصد دینار0 ب – بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا …………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 494 – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به
ماده 484 – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است  الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار0 ب – کبود شدن صورت سه دینار0………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 484 – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است  الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار0 ب – کبود شدن صورت سه دینار0 ج – سرخ شدن
ماده 449 – از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد . ماده 450 – هرگاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد . …………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 449 – از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و