مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

امانت

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر(وکیل خیانت در امانت)   عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد الف) سوءنیت : …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد الف) سوءنیت : عام به معنای عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید
 تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و (وکیل خیانت در امانت) باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا
سرّ در لغت به هر کار پوشیده و مخفی اطلاق می‌گردد،یعنی امری که انسان آنرا در درون خود مخفی نگه می‌دارد، و ملاکهای اساسی برای سرّ چند چیز است ۱- افشای آن به آبرو و حیثیت افراد لطمه وارد کند، ۲- مصلحت مشروع اقتضا نماید که آن سرّ مخفی بماند؛ ۳- افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری از لحاظ حقوق جزا یک عمل زمانی عمل مجرمانه بحساب می‌آید که طبق
عنصر معنوی جرم خیانت در امانت عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام به معنی انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع (وکیل خیانت در امانت) است که سوء نیت خاصی یعنی قصد اضرار به غیر نیز در سوء نیت عام مستتر است نظریه مشورتی 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد. (مسئولیت کیفری وقتی متوجه او(امین ) است که تعدی و تفریط با سوء نیت باشد ) به عبارت دیگر تعدی یا