مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مستاجر

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نکات حقوقی که هنگام اجاره ملک مسکونی لازم است رعایت کنیم: 1- باید مدت اجاره معین باشد و گرنه اجاره باطل است. 2- لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. 3- اگر بعد از قرارداد معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر وی حق فسخ دارد. 4- موجر نمی­تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………… ………………………………………………….. ………………….. ……….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………… …………………………………. …….. ……………………………… مورد وکالت : مراجعه به ادارات شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، آب ، برق ،
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دعوای تخلیه که از طرف موجر علیه مستاجر طرح می‌شود قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد. برای آشنایی با طرح این دعوا و جزییات قانونی حاکم بر آن به گفت‌وگو با یک وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.  دعوای تخلیه چیست؟ منظور از دعوای تخلیه این است که مالک مال غیرمنقول، مال خود را که قبلا به تصرف کسی داده است، از او مطالبه کند. یک عضو هیات علمی دانشگاه در
 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری چندسالی است که آپارتمان نشینی در کشور ما رواج یافته است و محل سکونت افراد شکل های قدیمی خود را به اپارتمان های چندین طبقه داده به دلایل مختلفی از جمله شرایط مالی شهروندان، کمبود فضا برای ساخت خانه های ویلایی و امنیت بیشتر در ساختمان های چند واحدی، آپارتمان نشینی در کشورمان رواج زیادی پیدا کرده و همه گیر شده است. فراد محل سکونت خود را از خانه های تک واحدی با
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری وقتی کسی ملکی را اجاره می‌کند آیا نسبت به آن امین است و ید امانی دارد؟ پاسخ سوال مطروحه وفق ماده 493 قانون مدنی مثبت است و با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر که مالک منافع می‌شود و نسبت به ملک مورد اجاره امین محسوب و ید امانی دارد. صرف‌نظر از اینکه مستاجر بار مسئولیت‌های یک شخص امین برای حفظ و نگهداری متعارف ملک (مورد اجاره) را به دوش می‌کشد از طرفی نیز،
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری وقتی شخصی ملکی را اجاره می‌کند و آن را از موجر تحویل می‌گیرد تصرفات و استفاده مستاجر از مورد اجاره با اذن موجر بوده قطعا ید وی امانی است. ید متصرف ماذون امانی است. ید ضمانی استثنایی بوده و نیاز به تصریح دارد و چنین تصریحی (اضافی بودن ید مستاجر) در مقررات مالک و مستاجر وجود ندارد.  طبق ماده 10 قانون مدنی، اصل بر صحت و لازم‌الاجرا بودن قراردادهای خصوصی بین اشخاص
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد. در صورتی که در ملک اجاره داده‌شده عیبی به‌وجود آید قانون مدنی پرداخت هزینه‌های
  مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری 1-در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانونی مدنی)  2-در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.  3–هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.  ماده 7 – هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 8 – موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند  الف – در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.  ب